Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 14-11-2019 NCSC-2019-0879  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0879 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft verhelpt kwetsbaarheden in de basiscomponenten van Microsoft Windows. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren, het verkrijgen van verhoogde rechten, een Denial-of-Service te veroorzaken, om gevoelige gegevens te verkrijgen of om zich voor te doen als een andere gebruiker.

Er bevindt zich een kwetsbaarheid in bepaalde Trusted Platform Module (TPM) chipsets waarbij Microsoft aangeeft dat Windows geen gebruik maakt van het kwetsbare ECDSA algoritme (zie ADV190024).

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-111354,70Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2018-122074,70Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-13927,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-13745,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-14157,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-14177,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-14183,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-13245,30Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-13797,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13807,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13816,60Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-13827,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13837,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13848,50Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2019-13857,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13887,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13915,50Denial-of-Service
CVE-2019-14057,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-14207,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-14227,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-14237,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-14248,10Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2019-1454onb.Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-14324,40Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-14337,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-14347,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-14357,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-14365,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-14377,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-14387,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-14394,70Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-14405,00Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-14416,70Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-13937,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13947,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13957,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13967,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-14077,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-14087,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-14114,40Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-14125,00Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-14197,80Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft RPC:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-14095,50Toegang tot gevoelige gegevens

Chipsets:

CVE-IDCVSSImpact
ADV190024onb.Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft JET Database Engine:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-14066,70Uitvoeren van willekeurige code

Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-07125,80Denial-of-Service
CVE-2019-07198,00Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-07218,00Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-13095,80Denial-of-Service
CVE-2019-13105,80Denial-of-Service
CVE-2019-13897,60Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-13977,60Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-13987,60Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-13995,40Denial-of-Service

Azure Stack:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-1234onb.Spoofing

Windows Subsystem for Linux:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-14167,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Graphic Fonts:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-14567,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Media Player:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-14307,30Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-12207, CVE-2019-0712, CVE-2019-0719, CVE-2019-0721, CVE-2019-11135, CVE-2019-1234, CVE-2019-1309, CVE-2019-1310, CVE-2019-1324, CVE-2019-1374, CVE-2019-1379, CVE-2019-1380, CVE-2019-1381, CVE-2019-1382, CVE-2019-1383, CVE-2019-1384, CVE-2019-1385, CVE-2019-1388, CVE-2019-1389, CVE-2019-1391, CVE-2019-1392, CVE-2019-1393, CVE-2019-1394, CVE-2019-1395, CVE-2019-1396, CVE-2019-1397, CVE-2019-1398, CVE-2019-1399, CVE-2019-1405, CVE-2019-1406, CVE-2019-1407, CVE-2019-1408, CVE-2019-1409, CVE-2019-1411, CVE-2019-1412, CVE-2019-1415, CVE-2019-1416, CVE-2019-1417, CVE-2019-1418, CVE-2019-1419, CVE-2019-1420, CVE-2019-1422, CVE-2019-1423, CVE-2019-1424, CVE-2019-1430, CVE-2019-1432, CVE-2019-1433, CVE-2019-1434, CVE-2019-1435, CVE-2019-1436, CVE-2019-1437, CVE-2019-1438, CVE-2019-1439, CVE-2019-1440, CVE-2019-1441, CVE-2019-1454, CVE-2019-1456

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 14-11-2019 NCSC-2019-0879  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0879 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

CVE-2019-1234 is toegevoegd aan dit beveiligingsadvies. Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de Azure Stack bij de validatie van specifieke verzoeken. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om verzoeken naar interne Azure Stack-bronnen te sturen. De kwaadwillende dient hiervoor een malafide bestand naar het Azure Stack-gebruikersportaal te sturen. De inschaling van dit beveiligingsadvies verandert niet.

  Versie 1.00 12-11-2019 NCSC-2019-0879  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0879 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.