Kwetsbaarheid gevonden in Trusted Platform Modules van Intel en STMicroelectronics

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 13-11-2019 NCSC-2019-0885  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0885 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Onderzoekers hebben een kwetsbaarheid gevonden in de digitaleondertekeningsalgoritmes ECDSA en ECSchnorr op Trusted Platform Modules (TPM) van STMicroelectronics en Intel. Een kwaadwillende kan met een timing-aanval de privé-sleutels achterhalen die gebruikt worden voor ondertekening. Hiertoe moet de kwaadwillende code kunnen uitvoeren op het systeem met de kwetsbare TPM. Ook kan in specifieke situaties de sleutel achterhaald worden via een aanval over een computernetwerk. Dit is echter alleen nog aangetoond op een lokaal netwerk. Voor meer informatie over de kwetsbaarheid, zie [Link]

Microsoft heeft aangegeven dat Windows ECDSA niet gebruikt en dus niet vatbaar is voor de kwetsbaarheid. Andere software kan mogelijk wel gebruikmaken van ECDSA. Voor meer informatie, zie [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Intel Core
Intel Xeon

Oplossingen

Oplossingen

Intel heeft een update uitgebracht die de kwetsbaarheid verhelpt. Deze update is inmiddels door verscheidene hardwarefabrikanten beschikbaar gesteld. [Link]

STMicroelectronics heeft firmware-updates uitgebracht die de kwetsbaarheid verhelpen. [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-11090, CVE-2019-16863

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 13-11-2019 NCSC-2019-0885  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0885 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.