Meerdere kwetsbaarheden verholpen in McAfee ePolicy Orchestrator

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-11-2019 NCSC-2019-0886  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0886 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

McAfee heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in ePolicy Orchestrator. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of toegang te krijgen tot gegevens welke voor de onderliggende Java Runtime SE toegankelijk zijn. De kwaadwillende moet hiervoor toegang hebben tot de netwerk infrastructuur, maar hoeft geen autorisaties te hebben op ePolicy Orchestrator.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

McAfee ePolicy Orchestrator

< 5.10.0 (update 5) < 5.9.0 < 5.9.1

Oplossingen

Oplossingen

McAfee heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in ePolicy Orchestrator. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-2745, CVE-2019-2762, CVE-2019-2766, CVE-2019-2769, CVE-2019-2816, CVE-2019-2842

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 14-11-2019 NCSC-2019-0886  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0886 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.