Kwetsbaarheid ontdekt in F5 BIG-IP en BIG-IQ

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-11-2019 NCSC-2019-0887  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
14-11-2019
medium
medium
NCSC-2019-0887 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

F5 heeft een kwetsbaarheid ontdekt in BIG-IP en BIG-IQ produkten. De kwetsbaarheid bevindt zich in lodash versie < 4.17.12, een javascript programmeerbibliotheek. Een kwaadwillende met toegang tot de Traffic Management User Interface (TMUI) of de iControl REST API kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie.

F5 geeft aan dat de kwetsbaarheid zich bevindt in BIG-IP met versie: < 15.0.1 < 14.1.2 < 13.1.3 < 12.1.5

En in BIG-IQ met versie: < 7.0.0 < 6.1.0 < 5.4.0

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

F5 BIG-IP (BigIP)
F5 BIG-IQ Centralized Management

Oplossingen

Oplossingen

F5 heeft (nog) geen updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in BIG-IP en BIG-IQ. F5 geeft geen mitigerende maatregelen vrij. Wanneer updates beschikbaar komen, wordt dit beveiligingsadvies geactualiseerd. Voor meer informatie, zie [Link]

Mogelijke workaround

Onderstaande best-practices kunnen het risico op misbruik verlagen:

  • Beperk de toegang tot de administrator-interfaces.
  • Monitor het verkeer van en naar de administrator-interfaces om mogelijke malafide activiteiten te detecteren.
CVE’s

CVE’s

CVE-2019-10744

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 14-11-2019 NCSC-2019-0887  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
14-11-2019
medium
medium
NCSC-2019-0887 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.