Meerdere kwetsbaarheden verholpen in de linux kernel

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 18-11-2019 NCSC-2019-0891  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0891 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn een groot aantal kwetsbaarheden verholpen in de linux kernel. De kwetsbaarheden kunnen door een geauthenticeerde kwaadwillende misbruikt worden om een Denial-of-Service te veroorzaken, toegang te verkrijgen tot gevoelige gegevens of willekeurige code uit te voeren met mogelijk zelfs rechten van het systeem.

Bij de verholpen kwetsbaarheden zit ook de MDS kwetsbaarheid in de Intel processors (RIDL). Voor deze kwetsbaarheid is een apart beveiligingsadvies uitgebracht en geactualiseerd: NCSC-2019-0380.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fedora
FreeBSD
OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu

Oplossingen

Oplossingen

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29, 30 en 31 om de kwetsbaarheden te verhelpen met kenmerk CVE-2019-11135, CVE-2019-12207 en CVE-2019-0154. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link] [Link] [Link]

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-12207 te verhelpen in mcepsc. Meer informatie over deze updates [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen met kenmerk CVE-2019-11135, CVE-2019-14284, CVE-2019-15916 en CVE-2018-12207. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link] [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8 om de kwetsbaarheden te verhelpen met kenmerk CVE-11135, CVE-2019-12207 en CVE-2019-0154. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link] [Link] [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 19.04 en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. Tevens heeft Ubuntu de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-0155 verholpen. Deze is apart beschreven in beveiligingsadvies NCSC-2019-0890. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-12207, CVE-2019-0117, CVE-2019-0154, CVE-2019-14284, CVE-2019-15098, CVE-2019-15791, CVE-2019-15792, CVE-2019-15793, CVE-2019-15916, CVE-2019-16746, CVE-2019-17052, CVE-2019-17053, CVE-2019-17054, CVE-2019-17055, CVE-2019-17056, CVE-2019-17666, CVE-2019-18421, CVE-2019-2215, CVE-2019-3900

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 18-11-2019 NCSC-2019-0891  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0891 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-12207 te verhelpen.

  Versie 1.00 14-11-2019 NCSC-2019-0891  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0891 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.