-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Chrome
Advisory ID   : NCSC-2019-0901
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-13723, CVE-2019-13724
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20191120
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 78.0.3904.108
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Chrome. De kwetsbaarheden
  stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat een
  Denial-of-Service te veroorzaken op de Bluetooth functionaliteit in
  Chrome. De kwaadwillende moet hiertoe het slachtoffer bewegen een
  malafide website verbinding te laten maken naar een
  bluetooth-apparaat.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/11
   /stable-channel-update-for-desktop_18.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXdUxWn+MTEyIH2VcAQrK+wv9Gr6qeOqvLj9gaDuShMAtnhpYW9UD0Qvn
dVrhu9a92P7bOB0FSb8kGG5DQdARtDK0d50iEacS0+I7F6d0uRD7waKQxEz5nRQA
hbcaBfQuYb9TBny6GLDSeDHHjqLPnP7c/cV72/6OX5bE5COcDrZnO0sxHbi4W/tJ
2z6zv+ZPc+upR+CfcnGizHuKlSK/u7PtEp0PwGHgEoy8quJ6gYfHGvm0xJSeB7Z6
cA9lDIc+1QqbnmyRIhZAnCSDr0pM16U7V7m8xaBhaHjlpeLBqL6IglDOEYiYBHuQ
5zMSttyWOzGIV+hC06Qd6O/M5M0NkF1U1+xg6laTTW0wqw1E6XGneGzfaLCJCwHK
Gket0vyVDZqDT/XQkMQ7LLseGOQMsFtOQQIB4U5Cg30Ntno8jyZvbBEmoWB8k94H
sVKmDz91P72qA6ovw8fjUAfYjwmNUv444UdsWqLnl1bENeIF1xSu9HT0aNme9hSD
/fg29gIXOLj7V4oOjP7ehbJbNkkn58uI
=wf3h
-----END PGP SIGNATURE-----