-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Chrome
Advisory ID   : NCSC-2019-0901
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-13723, CVE-2019-13724
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20191122
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 78.0.3904.108
Platform(s)   : OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor chromium. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Chrome. De kwetsbaarheden
  stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat een
  Denial-of-Service te veroorzaken op de Bluetooth functionaliteit in
  Chrome. De kwaadwillende moet hiertoe het slachtoffer bewegen een
  malafide website verbinding te laten maken naar een
  bluetooth-apparaat.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/11
   /stable-channel-update-for-desktop_18.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  OpenSUSE Leap 15.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-11
   /msg00057.html

  OpenSUSE Leap 15.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-11
   /msg00058.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXdffeX+MTEyIH2VcAQqqaAv+IrtaPWFcV92X9rZfaoQfH/kthtWM9IFV
yAFAcg4lJUMt2QKhLW2j8ET1zH09qrPHpYVEsCqWBsGpTd01aCMwHHbTZL7ZhJpI
q7PKwSKio+K6qg0Mhxm8uhpWdnbnGhTKByhgcNuAT01Pve6x/fpVPkYWsPoRTNnW
G/QqbqivAO3Um+KFEkuFH7mJUeiUpQYkIMqY6O2JpkOOJz+mg1MF3hiYWL/Sa1vA
ecl40FIrSfrESxVx0wFt2PslgmHsnz7x6VN+ryx14CpRKUC0+RheUaeU4lPSaeZd
MWVeEEkvwf2KvIQW9jLdyYv+Qhmgx1RpsCKgMn6foFEmLl5Svi+l7kyWoyQYfAxT
wnfwc4oapf7ljI1JjjSCoT61wE1DVTvUwK8Ha+GG9L8P+unZrSUeF0LFC0S4JhiM
6HXLjntbDdWPfRPmIRcvlVFDnifiGYApZ580dhKQLqQRO55h0NtVsllbpMikeDxj
xggXqupsXaia1WxEoDFHRgUpGiUkpEc5
=VgpC
-----END PGP SIGNATURE-----