-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Chrome
Advisory ID   : NCSC-2019-0901
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-13723, CVE-2019-13724
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20191125
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 78.0.3904.108
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Chrome. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Chrome. De kwetsbaarheden
  stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat een
  Denial-of-Service te veroorzaken op de Bluetooth functionaliteit in
  Chrome. De kwaadwillende moet hiertoe het slachtoffer bewegen een
  malafide website verbinding te laten maken naar een
  bluetooth-apparaat.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/11
   /stable-channel-update-for-desktop_18.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4575

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  OpenSUSE Leap 15.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-11
   /msg00057.html

  OpenSUSE Leap 15.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-11
   /msg00058.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXdvDh3+MTEyIH2VcAQo9fAv+OQH0ZJuaDeOUzP4mAwdCEj5KALuy5pWP
3jjeuIcQBuIQniI6dkwVKcvtbottmDnu5cxmKER8A9a5awWWiAGwgp/v9mSr8fb+
DCAXyERojPbAxGnaaWbtnGunkzXUByYe4zwVcs85wqIl6KYp4ZLC73RU7Q/l9Zby
CGm1M4C8V6iU+A8ICJBrKJi52n+ksyMBfgzd1iLztwABUEyUD+4eMZvGm6mH0leJ
G/sgKoqKWQHQY32haakTJafcgKaZLBU4xMXYQWVKFsrX6vc11E4DJVcnPjBIe8mQ
FsSYdXWgae82wY5mCj8JEM7HJcRNosB2DGFAqM+CY/BMuEm03OFjiZV+oBrGa7C9
AQsFGu8KrxEjKe7tzxuv+eRU51G83dk1ZQ2JKFREetNBGIO3b7KKGuwQI65RKBGS
evkr/bmNu6ONE9qy9jNGvb4frpqxFfHZ5AllD6l5SQTY14676iz4dUmRaTvzKf8a
6tXZ/w0tVJ0oCVq0IhTz4Cw571V9aQYh
=+ovJ
-----END PGP SIGNATURE-----