-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Chrome
Advisory ID   : NCSC-2019-0901
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-13723, CVE-2019-13724
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20191202
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 78.0.3904.108
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         RedHat Enterprise Linux

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Chrome. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Chrome. De kwetsbaarheden
  stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat een
  Denial-of-Service te veroorzaken op de Bluetooth functionaliteit in
  Chrome. De kwaadwillende moet hiertoe het slachtoffer bewegen een
  malafide website verbinding te laten maken naar een
  bluetooth-apparaat.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/11
   /stable-channel-update-for-desktop_18.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Chrome beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4575

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 31. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /54XWRJ5LDFL27QXBPIBX3EHO4TPMKN4R/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  OpenSUSE Leap 15.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-11
   /msg00057.html

  OpenSUSE Leap 15.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-11
   /msg00058.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:3955

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXeTPXn+MTEyIH2VcAQqadgv/fPRiRcvZ4qWtmZSvazym+aStK5Hqih2R
jkcYRPsVbv67I2e9O4HtsbGrhUNi4/lDHmv2tE58JwASVVhn7wfeuYU1660kPCGO
s5pqHqTvVjdojWoom9HH4xADHgZg5vZPECjQOi6g47yxgbRtlkQ0q6RPxzP9Jy+g
H89WZek5/GPxu69OCDOWViIgIZpyiO3mQWDy58kBlMK1sIdZjHDKqARmU10EpUwp
zyQz4+YW5W5/5MWfSmiV3erdkAVIo7sqZFxOr+RyYx0Erx6XhsSsfp+6RUG5x04N
Flu1CevE+wEcRy+Fv3EbznXN/d186vMRcQlQuBhEFpV8AE9zI7YAdPkDie2BALnY
HudXjTKNVivyG4T1OKx2/QG4ig1w6mwESlLcci2uTy2DZKgBknyubMzZokIEvqq4
LAc+R6qmipMK2bVJf2c7fsbrSbbdGtudyJiL+GxzByOx4r3ydM76Xofez82NMjyN
VhO1wDXRzWh39xe5SY8+llOiqKA5glkR
=EPoH
-----END PGP SIGNATURE-----