-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in phpMyAdmin
Advisory ID   : NCSC-2019-0917
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-18622
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         SQL Injection
Uitgiftedatum  : 20191122
Toepassing   : PHPMyAdmin
Versie(s)    : < 4.9.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van phpMyAdmin hebben een kwetsbaarheid verholpen.
  Een kwaadwillende kan mogelijk een SQL injection uitvoeren in de
  designer feature.

Mogelijke oplossingen
  phpMyAdmin heeft een update uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.phpmyadmin.net/security/PMASA-2019-5/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXdfgYH+MTEyIH2VcAQqBvAv+IBoJfWJx6c52AIahePeWevg6bvuiuOwL
2gGO6DojMHD/D09d5sApUwZ/tDV4ih28/Lh7WqEBbsxqpUIF6aCeA8nwg1mjHwon
ho++nuzCNBCjasIto9CvY7VdUE/KdxNaR5If3QoDC/xD1SBBhOG+LCP31hF1pwqV
v/P7kfoE1SiYpxK9i7XQEGWwkSbDBdMp8zaeJiyv6o1/YrdqsV3yvKeOCs6SRBiZ
tVbEwMUEVunGNNeJIc7AkstEho+wW5+DZPwpxOYpEH86YZRzUi81uuBA0bbb0SjM
hx446hqD80uCJs/DQ7O5jFcB3FTHtKlEtyR7FC3AahV6H0wm709JH2/hN8qDEC5n
rx+imgtDC9ixw4bRKa22LkC2ETqMq/m9xb1pt+1KUCES8h5v8zhjTrWY6dfWEuOk
0N8jrp8sJxot3tkGDGhgfj+J3IfCHIp2T+KlF9hBjrluX6jAz+9vQ9rASDGJJt8b
O7rJXQlvjWXWOGjxHhNeyOzRNyCKtkNf
=bk/2
-----END PGP SIGNATURE-----