-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in phpMyAdmin
Advisory ID   : NCSC-2019-0917
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-18622
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         SQL Injection
Uitgiftedatum  : 20191202
Toepassing   : PHPMyAdmin
Versie(s)    : < 4.9.2
Platform(s)   : Fedora
         SUSE

Update
  Fedora en OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen in phpMyAdmin. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van phpMyAdmin hebben een kwetsbaarheid verholpen.
  Een kwaadwillende kan mogelijk een SQL injection uitvoeren in de
  designer feature.

Mogelijke oplossingen
  phpMyAdmin heeft een update uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.phpmyadmin.net/security/PMASA-2019-5/

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30 en 31. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 30:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /BA4DGF7KTQS6WA2DRNJSW66L43WB7LRV/

  Fedora 31:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /W5GW4KEMNCBQYZCIXEJYC42OEBBN2NSH/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-12
   /msg00002.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXeTPZH+MTEyIH2VcAQo8KQv/efV2MCM+5fPZgWbiLOS7wV3ugSIrmJcA
oCqCid3tL1MgcC7kIz21GdS//ZLbTK4CqXp4cbwMZhwjDflvrno9yYzYKZZfkjT0
XcDUL61335eYtd9PrtqDg6ED+WiwNqVpQ+QrQbPaVq4/l38IMcqOUR+Aev0JbNmx
v9posX4LqWkHByBzpVyP8uFx2zb9n9a5y6ntxZDe1kSFSbM001VbjsMfKVPj1xyb
Wo/PivH9nq4uFUHqPW0wOcdFWGmVane+UeG/Nkjq7aGr4UF34TdmD88YCRDRE//N
ZJqee08cRt46SQyJL1vEUgFOH/I7twwqGGLt/wNv2WEFXIjXUrXIyfXv7otNafvt
R3o9hkDrfVG06i2pOSq4XUnBWKAWIMg1vtX7xnj9zh2hhOVTmmYQuVV3ETIxvAwG
GUkLMRpzVhXzDrtfyYPTx6r03l3EOvBMrTsCKokGipgqaAE0UcdV/tKxu1rfEDb3
Ubab1pGOhCOeQknqiY6SddUYUyWIx1Up
=6FZz
-----END PGP SIGNATURE-----