-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in ClamAV
Advisory ID   : NCSC-2019-0926
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12625, CVE-2019-12900
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20191127
Toepassing   : ClamAV
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in ClamAV. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat om een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  ClamAV heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  https://blog.clamav.net/2019/08
   /clamav-01014-security-patch-release-has.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20193066-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXd6n1H+MTEyIH2VcAQoaywv/SlCNmJnfcWK1TZOu5G2VkIYyWK/WSsUF
NTkEqB2ugAbNffODb1wQSiXVgjA3v8BeSnEWTK3FNCrHqsfXCVGLrdkLWmRXvB/R
Af/MEZVq//pPMz66oXOezDiAluqyLS+SKFcmbL/KGBhFlCzcZTSodrNnlwfe+VMP
ZaopzMxyoPVqCBCPd8EKGm17KeOpZfhKjrrZ3lgki2Cw0TKrC6RsYgL9xHB/fEQd
kttT9He5kxNlAj8PtXus94sFaeJL7YK3+6TF3dQok7nIYYlBSNCTMr99EigBCfFj
rgnwjbQPXDPiN/DVbAgnU8RYMO0G1P3NHqHjHhZEICONyc0IhAGWq2EHnmojixza
5MTbxrWDnYvDFdCwvlxHBmiQ6q48ka+vdmjgAn4EM1t0VbLMcT8h8DlDDRP5mGrI
GaqEWTsNpTuw4g1lOtTWfdnMMUh2eSB1zpYbVEKSjKfIlPV1lr6Wd7kL1Lc7Ly/g
MreEdqDse92hmAGohp4nlE7X8vcs+Lpm
=Jcc8
-----END PGP SIGNATURE-----