-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in ClamAV
Advisory ID   : NCSC-2019-0926
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12625, CVE-2019-12900
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20191202
Toepassing   : ClamAV
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE
         SUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in
  ClamAV te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in ClamAV. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat om een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  ClamAV heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  https://blog.clamav.net/2019/08
   /clamav-01014-security-patch-release-has.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-12
   /msg00000.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20193066-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXeTPa3+MTEyIH2VcAQp5awv9GbCDClEyAVONZfnXv1f5xESKrNAGORZP
vUVqNGONBoHJcOX29e/f9siZWEcPg0B3fEd4r16ZwzdA0NgCUqT57AIfryFiYz1V
Nz2dcC9hOcEKBIfEzPyAJn1m4CR9h9xX09gE6slB3fW64ogRHkKDsa3LZzclw6TR
WYN0bdiu+x17nZ3OwaMFH71n21tPQo4lZanTvaVNwuUhHt9qY5Zj08+50gg2+fWu
2vQ8/MgDn5fOyrFxURLox5L5bbmWo6vJRVrfIhLjSC7V8aJwTLh0AbuRccgU0pcx
rr//NTrK8slLALXoUzatQ6NdZgofe/uG7gc0lhLaxepvSYUjYS+ByB2FXkO0zcQ+
99ugPBCfvzz5B2S9U3kIYUaIRGc4g9r+7wGlIxim2JuWEz7vvWRVMUZy3MUsAlJC
WaUwTd79e+BQXUyn3o27AVqqu9PrbIjvLW2wYUaUAhhK9qyVMPAUCaBjITdh7mi4
8JeSl+Q4mvORL7/aE9r35cFVh8JKrswj
=hT1O
-----END PGP SIGNATURE-----