-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in webkit2gtk3
Advisory ID   : NCSC-2019-0930
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6201, CVE-2019-6204, CVE-2019-6207,
         CVE-2019-6222, CVE-2019-6237, CVE-2019-7284,
         CVE-2019-7285, CVE-2019-7292, CVE-2019-7293,
         CVE-2019-8502, CVE-2019-8503, CVE-2019-8504,
         CVE-2019-8505, CVE-2019-8506, CVE-2019-8510,
         CVE-2019-8511, CVE-2019-8512, CVE-2019-8514,
         CVE-2019-8515, CVE-2019-8516, CVE-2019-8517,
         CVE-2019-8518, CVE-2019-8521, CVE-2019-8523,
         CVE-2019-8524, CVE-2019-8527, CVE-2019-8529,
         CVE-2019-8530, CVE-2019-8535, CVE-2019-8536,
         CVE-2019-8540, CVE-2019-8541, CVE-2019-8542,
         CVE-2019-8544, CVE-2019-8545, CVE-2019-8546,
         CVE-2019-8549, CVE-2019-8550, CVE-2019-8551,
         CVE-2019-8552, CVE-2019-8553, CVE-2019-8554,
         CVE-2019-8556, CVE-2019-8558, CVE-2019-8559,
         CVE-2019-8562, CVE-2019-8563, CVE-2019-8565,
         CVE-2019-8566, CVE-2019-8567
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20191202
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE Leap 15.0
         OpenSUSE Leap 15.1

Beschrijving
  Er zijn updates uitgebracht om meerdere kwetsbaarheden in
  webkit2gtk3 te verhelpen. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende in staat om via speciaal opgestelde webcontent
  willekeurige code uit te voeren met gebruikersrechten. Daarnaast
  stellen de kwetsbaarheden een kwaadwillende in staat een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen om toegang te krijgen tot
  gevoelige informatie.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  OpenSUSE Leap 15.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-11
   /msg00073.html

  OpenSUSE Leap 15.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-11
   /msg00074.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXeTgP3+MTEyIH2VcAQpRrAv+P2ppQ0yIuXH8006XNA6dFJ6ZNdnaWVNp
vT4qr/Cay6Ml4t7N6+GjVEyZEwyT5S3+L4MU2wQrSXfPueaEI2x0XczJ8uo6idPK
YVBMyD7pJ9UWStBehG+83ZMzy6NMq8MMnDp1uCVf2rMScPylul542ar4gwVK17ae
PEgGSHtcl3Fypfl/Tob9pUzm+cbOta81eIXa8h37c8bhptxBT1K4IHjoZln2h/10
JKsGh7yRkHNfaNSFNnhuiJhrXz0B6A/P6UrHRnMzomZvmn7zz9pGRHVRqH8edxSM
MlukmtTtrNI2IYAg1hLDlMEp5ZjnHq3OQTD6Fy+Tmtlg1fkmbedwkbUDQXBO3C3K
5wsy0ujS+ow+VUqx3t9IZSCXafr8EUkAfVs/KgwS9+sx8G21Rt0df9OULiJj+w8U
beQv4EJhGW2BJoSlNcQ6itfkTPyU+GB0JRomhOGEcxmaVfykaD75NGYmQYsTU2AA
WFbmGbPWI9J97erdV4wfKm5QnT8m+LwY
=lCgN
-----END PGP SIGNATURE-----