-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Citrix ADC en Citrix
         Gateway
Advisory ID   : NCSC-2019-0979
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-19781
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20191218
Toepassing   : Citrix NetScaler
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Citrix heeft een kwetsbaarheid verholpen in Citrix ADC en Citrix
  Gateway. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in
  staat willekeurige code uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft nieuwe versies beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid
  te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://support.citrix.com/article/CTX267027

  Ook heeft Citrix maatregelen bekendgemaakt die kunnen helpen bij het
  mitigeren van de kwetsbaarheid. Deze zijn te vinden op onderstaande
  pagina:

  https://support.citrix.com/article/CTX267679

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXfp5iH+MTEyIH2VcAQq7CQv/eTVKusEQEdHqiv649L0OLw3hT9KGEUeR
k8UN2clOdPy0rLljqVW1y4Qs6wXrPNCTmvLg//M/oQp6vz2BNJlKiacZJEqn2c0P
kVHV8IZe/D+LeWP+pmBTV6xhn+QI7I9NXIvB9IRLYo+KjOW944X7jeh+wc8orIjt
fmsBKktClulbf8Ki8o1vyiOyO8qsrGec+IrqsWLxtOt+SuzSi/Bv8tpk1oTmvT3M
aFFwnmnJtUrtHXxT0SU4dHfFHv4XSp/wCvuf1O+6UueW2zQO4ShOAbr96jTru7Bg
Y6Y4TpPKN1EAxUnt0sAoDMQU2dPc+4DvFAo6uem3W7DxrCf9IDr6s6Kr18NpBtwe
VEcXWGa+VXIeUnHvTrUerVr2Kjw6WXw9v/He9jXfgggySfCyXyjXm1n6XT7hhBRd
hoKIxc874SJ5WawgJ1cOFZ9JVPO4ZY0aLOEpWaCRFylaWeNg5/UePJKjAfO2F2Zf
L8Hr+bIybbLq03Tsr0m/8DIiWRvc4BZH
=fcKo
-----END PGP SIGNATURE-----