-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Citrix ADC en Citrix
         Gateway
Advisory ID   : NCSC-2019-0979
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-19781
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20191224
Toepassing   : Citrix ADC (Application Delivery Controller)
         Citrix Gateway
         Citrix NetScaler
         Citrix NetScaler ADC
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Op basis van nieuwe informatie is de inschaling van dit
  beveiligingsadvies bijgewerkt naar High/High. Misbruik van de
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om directe toegang te
  verkrijgen tot het lokale netwerk en systemen. De aanval vereist
  geen toegang tot accounts en kan door elke externe aanvaller worden
  uitgevoerd.

Beschrijving
  Citrix heeft een kwetsbaarheid verholpen in Citrix ADC, Citrix
  Gateway, Citrix Netscaler en Citrix Netscaler ADC. De kwetsbaarheid
  stelt een kwaadwillende op afstand in staat willekeurige code uit te
  voeren. Misbruik van de kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in
  staat om directe toegang te verkrijgen tot het lokale netwerk en
  systemen. De aanval vereist geen toegang tot accounts en kan door
  elke willekeurige aanvaller worden uitgevoerd.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft nieuwe versies beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid
  te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://support.citrix.com/article/CTX267027

  Ook heeft Citrix maatregelen bekendgemaakt die kunnen helpen bij het
  mitigeren van de kwetsbaarheid. Deze zijn te vinden op onderstaande
  pagina:

  https://support.citrix.com/article/CTX267679

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXgHqqH+MTEyIH2VcAQr0Hwv9FRc0niRkwe31OlBvW5+82Gv6l/lgh8QV
2kGvR7eLINohXZMPKEaj/XQWqJKGih5fI9wUnPvOfiUOZoEwgfUuuDu50MU0bMVO
hKNk0DDH8t8g70ZfT793P7Bw33DCIfyunabpvt0p7bVLZPmoW4weihwiQe5B4YUU
xbYLguWwNNIzj+gfTQ/b48mHVvbJzQLKHI7ZJdpnVx85OL22t3GiLdj5bZgKLywL
lNky0fBZ+wxAJw+DhKrnE1h2RFS4SFhnTKoGUrwrD1iGhCDRiwbsztw2Y5ckZpn6
vbpA3/Op9axvG4YEKBtjSkRyzxK1ro+OXDvRfDa8Nkx5NmazyTPTfLxKChbjF6S7
o+0WabHudXxgEaf5PsG9mfg87PU0hV8suUsJwi4JI6d83ngF6cp05dOwFnVr2CJe
23n/VhpVlQ3+BAXIUTqsSayIrRA+fxb5aiCkIZeQM+ML3jQ8nSE3K6f8LhDUClIF
PC56CZzkrcUpbDiz3gVHYUZwzwZk++wv
=I45B
-----END PGP SIGNATURE-----