-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid gevonden in Citrix ADC en Citrix
         Gateway
Advisory ID   : NCSC-2019-0979
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-19781
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20191224
Toepassing   : Citrix ADC (Application Delivery Controller)
         Citrix Gateway
         Citrix NetScaler
         Citrix NetScaler ADC
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  In de vorige versie van dit beveiligingsadvies wordt ten onrechte
  aangegeven dat er updates beschikbaar zijn. Op dit moment zijn
  alleen mitigerende maatregelen bekend. Citrix geeft wel aan dat er
  updates aankomen.

Beschrijving
  Citrix heeft een kwetsbaarheid gevonden in Citrix ADC, Citrix
  Gateway, Citrix Netscaler en Citrix Netscaler ADC. De kwetsbaarheid
  stelt een kwaadwillende op afstand in staat willekeurige code uit te
  voeren. Misbruik van de kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in
  staat om directe toegang te verkrijgen tot het lokale netwerk en
  systemen. De aanval vereist geen toegang tot accounts en kan door
  een elke willekeurige aanvaller worden uitgevoerd.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft maatregelen bekendgemaakt die kunnen helpen bij het
  mitigeren van de kwetsbaarheid. Deze zijn te vinden op onderstaande
  pagina:

  https://support.citrix.com/article/CTX267679

  Op de volgende pagina adviseert Citrix direct de update te
  installeren zodra deze beschikbaar is:

  https://support.citrix.com/article/CTX267027

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXgIxwH+MTEyIH2VcAQoPdAv/R/orV98+y6Q2Rhf1ligz/R+mldS3QVBc
XYEEA5cTcS77/GunEJ5vHz5RWIpwjb8J3pQRD4+2LJpxjPUCgxqXBk4RsRgDiJ3X
IESrMPReZO5ALBSzb6pWfpqx5gD7MOS/zUxCHrEkUzx/Q83owhbLbsCtwEyrBuNo
HQ8LshwmuEi9S8XoG/MQUcvafyw0S2D9TJCP4mcSFeTo/B00GNbTEACZa2+zpgH8
4T2TPt5+b4hd+H3dx5kZ90aFbtWVVgcJx9+iQPZyBAsKe5SHDf9Vgqk6UokmgcvT
Y55idY5WWoR/Z8u5KhYX6Ilf7IruKTAlrMD3SP5sTGJNglhavuhDnI1ewg+pTUun
c7KK2VlmseHWhtgFH5j/MDvV1/jko72TNFwu8w5XPtl8L3VmlVvrx1GZ4uOd3nrI
DWTeAViu2bIW/L+NDTx7F76fM5QF2VSTKGW2mmZ4y+ET5eK8Y7yCDeDFlxGbZrq1
/Lhl1e51l3fODcC/s1MicbXroZkwQGwi
=6ioC
-----END PGP SIGNATURE-----