-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid gevonden in Citrix ADC en Citrix
         Gateway
Advisory ID   : NCSC-2019-0979
Versie     : 1.03
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-19781
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20200109
Toepassing   : Citrix ADC (Application Delivery Controller)
         Citrix Gateway
         Citrix NetScaler
         Citrix NetScaler ADC
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Diverse bronnen melden dat actief wordt gescand naar kwetsbare
  systemen. Vooralsnog is geen actieve exploit in het wild
  waargenomen, maar deze worden wel verwacht.
  Er is nog geen patch of fix beschikbaar vanuit Citrix, dus het
  advies blijft om de mitigerende maatregelen door te voeren, welke
  door Citrix zijn geadviseerd. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.
  Dit beveiligingsadvies blijft ingeschaald op het hoogste niveau,
  HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Citrix heeft een kwetsbaarheid gevonden in Citrix ADC, Citrix
  Gateway, Citrix Netscaler en Citrix Netscaler ADC. De kwetsbaarheid
  stelt een kwaadwillende op afstand in staat willekeurige code uit te
  voeren. Misbruik van de kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in
  staat om directe toegang te verkrijgen tot het lokale netwerk en
  systemen. De aanval vereist geen toegang tot accounts en kan door
  een elke willekeurige aanvaller worden uitgevoerd.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft maatregelen bekendgemaakt die kunnen helpen bij het
  mitigeren van de kwetsbaarheid. Deze zijn te vinden op onderstaande
  pagina:

  https://support.citrix.com/article/CTX267679

  Op de volgende pagina adviseert Citrix direct de update te
  installeren zodra deze beschikbaar is:

  https://support.citrix.com/article/CTX267027

Hyperlinks
  https://isc.sans.edu/forums/diary
   /A+Quick+Update+on+Scanning+for+CVE201919781+Citrix+ADC+Gateway+V
   ulnerability/25686/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXhdCH0/4qUtG/lqjAQqulwv/W+dnZ0cNtZM48qEAODC+CH6UqpjZghZW
lsVWykOpI9/ne1Y8CbHVpI22oZUGx2V2mwMlVV2D9WnfxPYywe44vmeMx2Oe5V7/
JqpXMk6bbuodF0CUSqgrBfatcE+xKXHYcK3KbPDJ9avvCe+3U89X2qXzoSS+UiDD
YsYatwJ3GEATAVtheXD1hVHFx5KSvuiEAvkEBlv4AziZ1ZTm0qwgj3NT/VB2y6lB
QNR+tlA3ZUJOvKHrk2e+0tNLAtIiG0dOOr+qGxp74m6z69oqgpiPtyKdMRIIh4KO
prCKgn79+0QFc4hju6dnyJDZh/O5tLsnaK0eUQKok4tcPLBXTRNnqCHOPDzFK73h
wbukkzg5POR38ZvGLJ5bU9b7XuJ5G2Z0koIgUcS+r6/KM5ABQw3IUDyNr43tfXXx
0YmVMEfgZdRHvDJGfssacFtP+itch44Oj97U0VjsdbHfqiPI/8ffwduNa04HMNZu
X92t/p/fHHbK5xPUpXQlft4g/Gn1ycbY
=UjKe
-----END PGP SIGNATURE-----