-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid gevonden in Citrix ADC en Citrix
         Gateway
Advisory ID   : NCSC-2019-0979
Versie     : 1.04
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-19781
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20200111
Toepassing   : Citrix ADC (Application Delivery Controller)
         Citrix Gateway
         Citrix NetScaler
         Citrix NetScaler ADC
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Er is exploit code publiek gemaakt.

  Er is nog geen patch of fix beschikbaar vanuit Citrix. Het advies
  blijft om de mitigerende maatregelen door te voeren, welke door
  Citrix zijn geadviseerd. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

  Dit beveiligingsadvies blijft ingeschaald op het hoogste niveau,
  HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Citrix heeft een kwetsbaarheid gevonden in Citrix ADC, Citrix
  Gateway, Citrix Netscaler en Citrix Netscaler ADC. De kwetsbaarheid
  stelt een kwaadwillende op afstand in staat willekeurige code uit te
  voeren. Misbruik van de kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in
  staat om directe toegang te verkrijgen tot het lokale netwerk en
  systemen. De aanval vereist geen toegang tot accounts en kan door
  een elke willekeurige aanvaller worden uitgevoerd.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft maatregelen bekendgemaakt die kunnen helpen bij het
  mitigeren van de kwetsbaarheid. Deze zijn te vinden op onderstaande
  pagina:

  https://support.citrix.com/article/CTX267679

  Op de volgende pagina adviseert Citrix direct de update te
  installeren zodra deze beschikbaar is:

  https://support.citrix.com/article/CTX267027

Hyperlinks
  https://isc.sans.edu/forums/diary
   /A+Quick+Update+on+Scanning+for+CVE201919781+Citrix+ADC+Gateway+V
   ulnerability/25686/
  https://www.zdnet.com/article
   /proof-of-concept-code-published-for-citrix-bug-as-attacks-intens
   ify/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXhmfnU/4qUtG/lqjAQoOfQwAn1H031ksS3srYCOCq/4Rqu6xD3gOcwm7
ABqQikX3F0ghcSceoJRiyMlwN5X3drf6PivWVT0KVyXuJ/FZ53cU6S8yzwYHss7B
KcKY+XBD6MhoT7nCWt/o0RAsHOKSo0BVjeHeY+O4nHXWEvvdoPcyejBkJPu2S6UJ
E7QQC7ztqCRfkJcqBfPkjt8/iR5AEAQ4y+t0mhbCRfCO1hLj/ssrWZf20YucQsuA
TMrgZwQTeikMZV6d71fpCjIU+8hITmLmspDwtqxhRyVmchdw8+WNZeB6LkxbXZAR
hXnvfX9+OiI8Rrk+lHgZROJpl0XrmGWbSX0Ay8pOsix4TyCyq38aRYjDgiyqL1kR
1t77tGnANcDPWdGeAJGxnXK9q7O1s0eLcMHfrk7PuBGMR/6rEm+xSFbUT8BmXh6V
4a48TKzlrfhnaAYgAQCRNqUshSkVnS/7MFgdRrY9vSlsFN+MgIOzWkHX8C4S9GVz
+RBrVW+wC5VlAVXIujDPmWzs4/p38l2q
=ItMF
-----END PGP SIGNATURE-----