-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid gevonden in Citrix ADC, Citrix Gateway
         en Citrix SD-WAN WANOP
Advisory ID   : NCSC-2019-0979
Versie     : 1.06
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-19781
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200124
Toepassing   : Citrix ADC (Application Delivery Controller)
         Citrix Gateway
         Citrix NetScaler
         Citrix NetScaler ADC
         Citrix SD-WAN WANOP
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Citrix heeft fixed-builds uitgebracht voor Citrix ADC versie 13.0,
  12.1, 12.0 en 11.1 en Citrix Gateway versie 13.0, 12.1, 12.0 en
  11.1. er zijn ook fixed-builds uitgebracht voor Citrix SD-WAN WANOP.

  Het NCSC heeft geverifieerd dat versies 12.1 en 13.0 van Citrix
  Netscaler ADC en Gateway Server de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2019-19781 verhelpen.

Beschrijving
  Citrix meldt dat er een kwetsbaarheid is gevonden in Citrix ADC,
  Citrix Gateway, Citrix Netscaler en Citrix Netscaler ADC. Ook is de
  kwetsbaarheid gevonden in de Citrix SD-WAN WANOP-software.

  De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat
  willekeurige code uit te voeren onder root-rechten. De aanval
  vereist geen toegang tot accounts en kan door elke willekeurige
  aanvaller worden uitgevoerd.

  Het NCSC heeft geverifieerd dat versies 12.1 en 13.0 van Citrix
  Netscaler ADC en Gateway Server de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2019-19781 verhelpen.

  Zie voor meer informatie over de kwetsbare versies en modellen:

  https://support.citrix.com/article/CTX267027

  Voor actuele berichtgeving over de problemen rondom Citrix, houdt u
  de website van het NCSC in gaten:

  https://www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2020/januari/19
   /update-advies-patches-citrix

Mogelijke oplossingen
  === Patches ===
  Patchen is alleen effectief als uw netwerk niet gecompromitteerd is.
  Citrix heeft reeds een aantal patches uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. De komende tijd zullen meerdere patches
  volgen.

  NetScaler ADC versies 13.0, 12.1, 12.0 en 11.1:
  https://www.citrix.com/downloads/citrix-adc/

  NetScaler Unified Gateway versies 13.0, 12.1, 12.0 en 11.1:
  https://www.citrix.com/downloads/citrix-gateway/

  NetScaler SD-WAN WANOP:
  https://www.citrix.com/downloads/citrix-sd-wan/

  NetScaler Release (Maintenance Phase) 11.1 Build 63.15:
  https://www.citrix.com/downloads/citrix-adc/firmware
   /release-111-build-6315.html

  NetScaler VPX Release 11.1:
  https://www.citrix.com/downloads/citrix-adc/virtual-appliances
   /netscaler-vpx-release-111.html

  NetScaler VPX Release 12.0:
  https://www.citrix.com/downloads/citrix-adc/virtual-appliances
   /netscaler-vpx-release-120.html

  NetScaler Release (Maintenance Phase) 12.0 Build 63.13:
  https://www.citrix.com/downloads/citrix-adc/firmware
   /release-120-build-6313.html

  SDX Bundle (Maintenance Phase) 12.0-63.13:
  https://www.citrix.com/downloads/citrix-adc
   /service-delivery-appliances/sdx-bundle-120-6313.html

  === Mitigerende maatregelen ===

  Citrix heeft maatregelen bekendgemaakt die de kwetsbaarheid
  mitigeren. Indien deze maatregelen niet tijdig doorgevoerd zijn,
  moet u er redelijkerwijs van uitgaan dat uw systeem is
  gecompromitteerd.

  Citrix heeft verder aangegeven dat versie 12.1 build 50.28 (release
  datum 28 november 2018) een probleem heeft dat van invloed is op
  deze door Citrix gepubliceerde maatregelen. Als u die versie in
  gebruik heeft dient u te controleren of u de mitigerende maatregelen
  volledig en op de juiste manier heeft doorgevoerd, *inclusief* de
  maatregelen voor bescherming van de management interface. Indien met
  name dat laatste niet het geval is moet u er ook van uitgaan dat uw
  systeem is gecompromitteerd. Voor overige versies inclusief de
  "refreshed 12.1 build 50.28/50.31" versie (release datum 23 januari
  2019) geldt dit probleem niet.

  De mitigerende maatregelen zijn te vinden op onderstaande pagina:

  https://support.citrix.com/article/CTX267679

  Op de volgende pagina geeft Citrix de tijdlijn met betrekking tot
  het beschikbaar komen van updates:

  https://support.citrix.com/article/CTX267027

  Wij adviseren u deze nauwlettend in de gaten te houden en de update
  te installeren zodra deze beschikbaar is.

  === Verificatie kwetsbaarheid ===

  Citrix heeft de tool Check-CVE-2019-19781 beschikbaar gesteld
  waarmee kan worden vastgesteld of uw systeem kwetsbaar is voor de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-19871. Ook kunt u met deze tool
  controleren of de mitigerende maatregelen zijn ge´mplementeerd. Is
  uw systeem mogelijk al gecompromitteerd houdt u er dan rekening mee
  dat de output van een dergelijke tool gemanipuleerd kan worden door
  kwaadwillenden. U kunt de tool Check-CVE-2019-19781 downloaden op:

  https://support.citrix.com/article/CTX269180

  Ook het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA),
  voorheen US-CERT, heeft ook een tool beschikbaar gesteld waarmee kan
  worden gecontroleerd of uw systeem kwetsbaar is voor de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-19871. Zie voor meer informatie:

  https://github.com/cisagov/check-cve-2019-19781

  === Monitoring en detectie ===

  Er zijn verschillende manieren om (pogingen tot) exploiteren van
  Citrix-installaties te detecteren. Dit is mogelijk op netwerkniveau,
  op SIEM-niveau of op de Citrix-installatie zelf.

  SNORT-regel om in ieder geval een van de aanvalscenario's te
  detecteren:
  https://isc.sans.edu/forums/diary
   /Citrix+ADC+Exploits+Overview+of+Observed+Payloads/25704/

  Blogpost FireEye inclusief twee SNORT-regels om misbruik van de
  kwetsbaarheid te kunnen detecteren:
  https://www.fireeye.com/blog/products-and-services/2020/01
   /rough-patch-promise-it-will-be-200-ok.html

  SIGMA-regel om misbruik van de kwetsbaarheid te kunnen detecteren:
  https://github.com/Neo23x0/sigma/blob/master/rules/web
   /web_citrix_cve_2019_19781_exploit.yml

  Houdt hierbij rekening of u TLS-offloading toepast waardoor de SNORT
  -regels niet functioneel zijn.

  === Logbestanden controleren ===

  Bij (mogelijke) compromittatie dient u de integriteit te
  controleren. In het volgende artikel staan verschillende manieren
  beschreven die u daarbij kunnen helpen.

  https://www.poppelgaard.com
   /cve-2019-19781-what-you-should-know-and-how-to-fix-your-citrix-a
   dc-access-gateway

  === Herstelmaatregelen ===

  Wanneer u niet met zekerheid kunt zeggen of kwaadwillenden uw
  systeem hebben gecompromitteerd, bijvoorbeeld omdat u niet tijdig de
  mitigerende maatregelen heeft ge´mplementeerd, dient u ervan uit te
  gaan dat uw systeem is gecompromitteerd. In dat geval adviseren wij
  een herstelplan te gebruiken met in ieder geval aandacht voor de
  volgende punten:

  * De gecompromitteerde systemen af te koppelen van het internet.
  * De gecompromitteerde systemen aan te bieden voor forensisch
  onderzoek.
  * De Citrix systemen te herinstalleren en te voorzien van updates
  en/of mitigerende maatregelen.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXitUP0/4qUtG/lqjAQp5vAv7BmJlLv9TCCTJ1i4vDVpH6iAmTrWFSRGZ
l0Ek1Kh5oa3umb1knCoEsb2iHfemdy74YdSMR4rjkU3BcD6Z7Oo7YKbdKofDux9f
D519ZHH209BS7VU0VMK8ivn+OrYESrXzXUOwfv36oPWfqOy6DKU0XQRFjA191eNa
kPuTANMJ1zS/7IKUsFdkWiBqwu6P6Z9eElBad0Fo1QvXNY7unBDY6Df6yeIMwplq
Q4wx4JL6v3hxuK0U11P62OvqV9P0RdUXtZ9ImkHsev7cC5AlEaVZgwATUZeau+le
gZ6TV7wAN8qc4t5Na9ZtHel9QZrjTFQW4SfGqr7Swm4dEvhYiq0u+TX8kxt2d9B/
Sj2JcTvgH2zgiCfL5dc5hZ+H8DDHBNBGP0diiFOXFdKa5VJE0CGDI2QRIu6H91Zq
YVI6gBfrC1Hacm37K6Igy/UzlFRzvykUDSsMvXmEW+4ukQkdlzPPBcmFuUyCZ2VG
fo7kAwx3lIc8fuEXoGxyO8ViW/YYM50v
=Cxt/
-----END PGP SIGNATURE-----