Kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en Thunderbird

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.09 20-01-2020 NCSC-2020-0009  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0009 [1.09] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en Thunderbird. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
CentOS
Debian
OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
RedHat
SUSE

Mozilla Firefox
Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
Mozilla Thunderbird

71 68.3 68.4.1

Oplossingen

Oplossingen

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van Thunderbird beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-17016, CVE-2019-17017, CVE-2019-17022, CVE-2019-17024 en CVE-2019-17026 te verhelpen. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-17026 is verder toegelicht in beveiligings advies NCSC-2020-0019. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Mozilla

Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Thunderbird 68.4.1, Firefox 72.0.1 en Firefox ESR 68.4.1. Voor meer informatie, zie:

Firefox 72 [Link]

Firefox ESR 68.4, voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-17015, CVE-2019-17016, CVE-2019-17017, CVE-2019-17021, CVE-2019-17022 en CVE-2019-17024 [Link]

Thunderbird 68.4.1 [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-17015, CVE-2019-17016, CVE-2019-17017, CVE-2019-17021, CVE-2019-17022, CVE-2019-17024 en CVE-2019-17026 te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-17026 is verder toegelicht in beveiligings advies NCSC-2020-0019. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Oracle Linux 7 [Link]

Oracle Linux 8 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-17016, CVE-2019-17017, CVE-2019-17022, CVE-2019-17024 en CVE-2019-17026 te verhelpen. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-17026 is verder toegelicht in beveiligings advies NCSC-2020-0019. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat Enterprise Linux 6, Firefox [Link]

Red Hat Enterprise Linux 6, Thunderbird [Link]

Red Hat Enterprise Linux 7, Firefox [Link]

Red Hat Enterprise Linux 7, Thunderbird [Link]

Red Hat Enterprise Linux 8, Firefox: [Link]

Red Hat Enterprise Linux 8, Thunderbird [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link] De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-17026 is verder toegelicht in beveiligings advies NCSC-2020-0019.

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 19.04 en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

Firefox [Link] De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-17026 is verder toegelicht in beveiligings advies NCSC-2020-0019.

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-17015, CVE-2019-17016, CVE-2019-17017, CVE-2019-17018, CVE-2019-17019, CVE-2019-17020, CVE-2019-17021, CVE-2019-17022, CVE-2019-17023, CVE-2019-17024, CVE-2019-17025

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.09 20-01-2020 NCSC-2020-0009  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0009 [1.09] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in
Thunderbird te verhelpen voor Debian 9.0 (Strech) en Debian 10.0 (Buster).

  Versie 1.08 16-01-2020 NCSC-2020-0009  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0009 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Thunderbird.

  Versie 1.07 16-01-2020 NCSC-2020-0009  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0009 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle Enterprise Linux heeft updates beschikbaar gesteld voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-17016, CVE-2019-17017, CVE-2019-17022, CVE-2019-17024 en CVE-2019-17026 in Firefox en Firefox ESR.

  Versie 1.06 16-01-2020 NCSC-2020-0009  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0009 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSUSE Leap 15.1 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-17015, CVE-2019-17016, CVE-2019-17017, CVE-2019-17021, CVE-2019-17022, CVE-2019-17024 en CVE-2019-17026 te verhelpen.

  Versie 1.05 15-01-2020 NCSC-2020-0009  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0009 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6.

  Versie 1.04 15-01-2020 NCSC-2020-0009  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0009 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat en Oracle hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-17016, CVE-2019-17017, CVE-2019-17022, CVE-2019-17024 en CVE-2019-17026 te verhelpen.

  Versie 1.03 14-01-2020 NCSC-2020-0009  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0009 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-17016, CVE-2019-17017, CVE-2019-17022, CVE-2019-17024 en CVE-2019-17026 te verhelpen.

  Versie 1.02 13-01-2020 NCSC-2020-0009  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0009 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Firefox.

  Versie 1.01 10-01-2020 NCSC-2020-0009  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0009 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Firefox.

  Versie 1.00 08-01-2020 NCSC-2020-0009  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0009 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.