-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Nginx
Advisory ID   : NCSC-2020-0025
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-20372
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200114
Toepassing   : Nginx
Versie(s)    : < 1.17.7
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om systeemgegevens
  te verkrijgen. Om de kwetsbaarheid te misbruiken dient de
  kwaadwillende een speciaal geprepareerd HTTP request te doen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Nginx hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de updates downloaden van de
  website van Nginx. Voor meer informatie, zie:

  http://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2019/000260.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 19.04 en 19.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4235-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXh2V9k/4qUtG/lqjAQqzsAv/SesOrR97ZfGOYT7MpDPbPNvLPt3wXUZY
KKc3v8dQZD2meDw6y/ZqS/dpEOHbYhUCYez6bnQYqbNNdyv6qex4lfg3kETzD9A8
scqweQ5pQShEM2bB23n+hkr3rBHbfXqe94gLSVKJMWf8NBeYreJTvqumPwgig2Ny
IOaVTh0mahiH9SlbsVyyR+FeAqS56Qn2XAZ4DjBo9Kxuhb6/Iy+n2hByK+K/eBS5
vAxv2AuAKgmLhkFX/c8dYH0zcUhTa+oE8pGKLD/W0JJhraJLzJ42iJRX7mW5FsmR
z2fDaq/Tt9wCftnHY/WA0K24+M7wXT2g95NZBjWQfgRsHKXW34WSiSIMa/RyvgeE
GQ2D4e89jOlZ3d9+JXfIkhx7pbvxb/T+eP+MJ4MEcq8aNSMWEOG6FrPFiApDjmRW
HBF3YLBWAJWPX9/goBiTc4jqyw668ZS+1HNL18EdzzWrMTJJZyRqqJlacP2zSSwk
FGGwft3PRZJ8wpZZXh90swq1xzi98FvC
=jhDE
-----END PGP SIGNATURE-----