-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Nginx
Advisory ID   : NCSC-2020-0025
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-20372
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200213
Toepassing   : Nginx
Versie(s)    : < 1.17.7
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2019-20372 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om systeemgegevens
  te verkrijgen. Om de kwetsbaarheid te misbruiken dient de
  kwaadwillende een speciaal geprepareerd HTTP-request te doen. Er is
  publiek Proof-of-Concept code waargenomen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Nginx hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de updates downloaden van de
  website van Nginx. Voor meer informatie, zie:

  http://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2019/000260.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-20372/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 19.04 en 19.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4235-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkVs70/4qUtG/lqjAQqAuAv/SmGG1q0Z0EosutAH5ZPUxN4PXwzDYhVq
U1MLdOLoeDcbCVPmllJf+1RuOXIwmBuajXX8Rzfg1CLShc7PT50iXPbqZZeqKd6P
Zsl9Z69rmw2368YVFwqMLSugY520TP5QHYDpmsZRHVbZfhJSx62pME17SgnqYJhS
B6oXsg3E2/+/rtBWvTjv+QIe1kbJAuzMBQWKE6BkFowbX48wqlfZWj+2jc+TDtRD
DNfQe5atxD4YCJ7nbRnFeKBWN2sdHx5btcxS6FxGbULJK8WQXjEhx7Eeg99U1xR6
mLbe674EFkS9HnJpayg89duiNL72k9l7KPL+F8YENyAU7KStbLOwgh/zEbybgCEl
hBTB8ZSGL4gEG2ikexrIx2j8t+C10/uADxjHEuC3ypDcrv9KvgTUGK3CGgtKjonk
Hiyi0kZEF6gebBKaViDwUDO51iJkb0sQHFgb//Fcbi0R8oEvVHErhmK55zQ98R5O
UzXBP2ZIfLeEzC2zOtrxC47eolQX0JdK
=EZmE
-----END PGP SIGNATURE-----