-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Xen
Advisory ID   : NCSC-2020-0026
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130,
         CVE-2018-12207, CVE-2019-11091, CVE-2019-11135,
         CVE-2019-17340, CVE-2019-17341, CVE-2019-17342,
         CVE-2019-17343, CVE-2019-17344, CVE-2019-17345,
         CVE-2019-17346, CVE-2019-17347, CVE-2019-17348,
         CVE-2019-17349, CVE-2019-17350, CVE-2019-18420,
         CVE-2019-18421, CVE-2019-18422, CVE-2019-18423,
         CVE-2019-18424, CVE-2019-18425, CVE-2019-19577,
         CVE-2019-19578, CVE-2019-19579, CVE-2019-19580,
         CVE-2019-19581, CVE-2019-19582, CVE-2019-19583
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200114
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian

Beschrijving
  Debian heeft een verzameling kwetsbaarheden verholpen die eerder in
  diverse andere beveiligingsberichten zijn geadresseerd. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4602

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXh2V00/4qUtG/lqjAQqepAv/eiM4mukKeiqdt2V32sartl/J0iZKpI0r
HXlftSGIaq0NAcTywo69M5GycF6qh2SKZ0iuvvkuDwkL1IXwpwOJ9NgU46ABL1bV
hr9amfvlQQ5SU5S2ml6O7VRxJ4oD50JzPs8R2o6MqUD9D+R7orUD6NP2lnp2pZtM
URdyL2YA8+e+ZuaoY3tly6c0X34uNTwX6GyB0j+yygAZXGq6vAeClVYoq5wdde2J
UhiiFNHi8bnY5ZMfvwnuf2ndge5UNnqHHULL+q+mRpIFVVxLfHNum/ZXm3dS90dx
TaNygBRuh89FmLeT91+HnqvKXqDW2S3uU2IY8kLV+HZSJL4ugsOh8cu0jNwhppSH
xiWAjUxNojhVVe9Uc98LJbBYTAHRLZ0lYfecqfhXXHQegHpe3DxFnwYGY196H1XZ
OPCO7R3dyMMAqjZNpSmfUyO4eBuveS/u4IZ8vcP8G7vqr6LwRjANVj41+DDZLnos
bagEKW/PXSOaRyLcOAnlqPwDN1D9jpyD
=26dj
-----END PGP SIGNATURE-----