-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Xen
Advisory ID   : NCSC-2020-0026
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130,
         CVE-2018-12207, CVE-2019-11091, CVE-2019-11135,
         CVE-2019-17340, CVE-2019-17341, CVE-2019-17342,
         CVE-2019-17343, CVE-2019-17344, CVE-2019-17345,
         CVE-2019-17346, CVE-2019-17347, CVE-2019-17348,
         CVE-2019-17349, CVE-2019-17350, CVE-2019-18420,
         CVE-2019-18421, CVE-2019-18422, CVE-2019-18423,
         CVE-2019-18424, CVE-2019-18425, CVE-2019-19577,
         CVE-2019-19578, CVE-2019-19579, CVE-2019-19580,
         CVE-2019-19581, CVE-2019-19582, CVE-2019-19583
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200131
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Fedora

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Xen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Debian heeft een verzameling kwetsbaarheden verholpen die eerder in
  diverse andere beveiligingsberichten zijn geadresseerd. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4602

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ZM7VS62EPMMEV3VCH4OUOK4AOYILK2EM/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXjQUXE/4qUtG/lqjAQoWiAv/UkV8Iq8FUlKhel+Tp6+5ZB9Dx5+cNPYH
whA4garYph8CeoxSYw4XklUuBeZgl8vUJI5hMDavX5bWxCp993bo96jRgmI9bgx8
Elwane6D4J5QekS8rDjxM87YyID5y+7/K/SJ4F+IE4pxr3fFtTZc61a6oMbBv9L6
1ALONU4HXKYN3I1CrrBpVt7EQdaM6abJsMZkFlbyXmo7UjXu7iZnsupe6UaydmvY
sH2udjfL1o9+T7kW7FYo3S0UlGT1LXbINBKuL1qnHUBpFtlpM5vbzhx5ySiqpGfo
nQjw90/PI3Kjcrl1YgG+LFbtGwOQV2yDWOkLZFJafAN4c+Sfa/+bynV9rPAqf64S
G7/Svv1NNeARkMwlIOyF0oWyc/zHZ7vA5N68CPtRjSSL3dx+UVgKFfmzMvaN7TTY
3au5c+O5EUVQbO59CZ87sWHXj5/9vjyi0a4Pixf8uzupUUpniyyEyWhKyzCN8RnI
vEEi+WVDzoJMULkIK3YYUPF65PWCznQI
=O4pA
-----END PGP SIGNATURE-----