Ernstige kwetsbaarheid verholpen in Windows CryptoAPI

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 17-01-2020 NCSC-2020-0030  
 
high
high
Signed-PGP →  
17-01-2020
high
high
NCSC-2020-0030 [1.04] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft een ernstige kwetsbaarheid verholpen in crypt32.dll wat onderdeel is van Windows CryptoAPI. De kwetsbaarheid bevindt zich in de validatie van Elliptic Curve Cryptography (ECC) certificaten.

Door de kwetsbaarheid te misbruiken kan een kwaadwillende ECC-certificaten spoofen. Applicaties en diensten die van deze softwarebibliotheek gebruik maken, zoals mogelijk authenticatiemechanismes, zijn kwetsbaar voor gespoofde ECC-certificaten. Tevens wordt deze functionaliteit ook gebruikt in onder andere webbrowsers (IE/EDGE) en om software signatures te verifiëren.

Deze kwetsbaarheid kan misbruikt worden om toegang te krijgen tot gevoelige informatie, digitale ondertekeningen van software te spoofen of om een Man-in-the-Middle-aanval uit te voeren.

Na het installeren van de beveiligingsupdate zullen meldingen van software die is geïnstalleerd met gespoofde certificaten worden vermeld in de Event Logs. Meer informatie over de Event logs die worden gegenereerd kan ingezien worden in de Microsoft Advisory. Het NCSC adviseert om Event Logs te monitoren op deze meldingen na het updaten.

De NSA heeft verdere informatie over deze kwetsbaarheid gepubliceerd. De NSA beaamt dat alleen Windows 10 en Windows Server 2016/2019 kwetsbaar zijn. Daarnaast specificeren zij hoe gespoofde ECC certificaten herkend kunnen worden. De karakteristieken van gespoofde certificaten zijn dat specifiek gedefinieerde elliptic curve parameters bevatten die deels overeenkomen van standaard curve.

Er Proof-of-Concept code ontwikkeld is voor de kwetsbaarheid.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te
installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
van de updates en eventuele work-arounds [Link]

Om te testen of de patches correct zijn doorgevoerd op uw systeem kunt u op de volgende website testen of u nog kwetsbaar bent [Link]

De kwetsbaarheid bevindt zich in een Windows library die niet door alle browsers wordt gebruikt. Om de kwetsbaarheid te testen is het daarom van belang dat u gebruikmaakt van een browser die de onderliggende library gebruikt, zoals Microsoft Edge.

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-0601

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

De kwetsbaarheid bevindt zich in een Windows core DLL waardoor het zeer waarschijnlijk is dat veel producten hier kwetsbaar voor zijn. De kans dat er dus actief misbruik van gemaakt zou worden is vergroot. Daarom kans inschaling verhoogt naar High.

high
∑ = 34
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.04 17-01-2020 NCSC-2020-0030  
 
high
high
Signed-PGP →  
17-01-2020
high
high
NCSC-2020-0030 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Er is exploit code beschikbaar waarmee de kwetsbaarheid misbruikt kan worden. Er is een website beschikbaar waarmee getest kan worden of u kwetsbaar bent.

  Versie 1.03 16-01-2020 NCSC-2020-0030  
 
high
high
Signed-PGP →  
16-01-2020
high
high
NCSC-2020-0030 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Er Proof-of-Concept code ontwikkeld is voor de kwetsbaarheid, de inschaling blijft HIGH/HIGH.

  Versie 1.02 15-01-2020 NCSC-2020-0030  
 
high
high
Signed-PGP →  
15-01-2020
high
high
NCSC-2020-0030 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Er is een verdere toelichting gegeven over het NSA rapport.

  Versie 1.01 14-01-2020 NCSC-2020-0030  
 
high
high
Signed-PGP →  
14-01-2020
high
high
NCSC-2020-0030 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

In deze update zijn twee links toegevoegd en is er een link gecorrigeerd. De toegevoegde links bevatten meer informatie over het herkennen van malafide certificaten.

  Versie 1.00 14-01-2020 NCSC-2020-0030  
 
high
high
Signed-PGP →  
14-01-2020
high
high
NCSC-2020-0030 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.