Ernstige kwetsbaarheden verholpen in Windows RDP

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 24-01-2020 NCSC-2020-0032  
 
high
high
Signed-PGP →  
24-01-2020
high
high
NCSC-2020-0032 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows RD Gateway Server en Microsoft Windows Remote Desktop Client. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren, gevoelige gegevens te bemachtigen of om een Denial-of-Service-aanval uit te voeren.

In dit beveiligingsadvies bevinden zich drie kwetsbaarheden die ingeschaald worden als High/High. Het gaat om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2020-0609, CVE-2020-0610 en CVE-2020-0612.

De kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2020-0609 en CVE-2020-0610 krijgen een CVSS-score van 9.8 en stellen een niet-geauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om willekeurige code uit te voeren op het kwetsbare systeem. Beide kwetsbaarheden bevinden zich voor het authenticatie-component en vereisen geen interactie van een gebruiker. De kwetsbaarheden zijn te misbruiken door het sturen van speciaal geprepareerde pakketten naar de RD Gateway Server.

De kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2020-0612 heeft een CVSS-score van 7.5 gekregen en stelt een niet-geauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om een Denial-of-Service-aanval uit te voeren op het kwetsbare systeem. De kwetsbaarheid bevindt zich in het mechanisme dat RDP-pakketten verwerkt voor verbindingsverzoeken. De kwetsbaarheid is te misbruiken door een speciaal geprepareerd programma met de RD Gateway Server te communiceren waardoor het RD Gateway-proces niet meer reageert.

Microsoft geeft aan dat voor alle kwetsbaarheden geen informatie publiekelijk is gedeeld en geen publieke exploits bekend zijn.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven met de impact.

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-06099,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-06109,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-06117,50Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-06127,50Denial-of-Service
CVE-2020-06375,70Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-0609, CVE-2020-0610, CVE-2020-0611, CVE-2020-0612, CVE-2020-0637

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 24-01-2020 NCSC-2020-0032  
 
high
high
Signed-PGP →  
24-01-2020
high
high
NCSC-2020-0032 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Er is proof-of-concept (PoC) code beschikbaar gekomen die de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2020-0609 en CVE-ID CVE-2020-0610 misbruikt. De PoC leidt tot een Denial-of-Service van de RD Gateway Server. De PoC is niet geverifieerd.

De inschaling blijft ongewijzigd op High/High staan.

  Versie 1.00 14-01-2020 NCSC-2020-0032  
 
high
high
Signed-PGP →  
14-01-2020
high
high
NCSC-2020-0032 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.