Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Sharepoint

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 27-03-2020 NCSC-2020-0033  
 
high
high
Signed-PGP →  
27-03-2020
high
high
NCSC-2020-0033 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft verhelpt kwetsbaarheden in ASP.NET, .NET Core en het .NET framework. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren met de rechten van de kwetsbare applicatie of om een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken.

De DoS-kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-0602 is te misbruiken door een ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand. Hiervoor zou de kwaadwillende specifieke malafide netwerkpakketten moeten opsturen naar de kwetsbare ASP.NET Core applicatie.

Tevens zijn er meerdere kwetsbaarheden verholpen die kunnen leiden tot het uitvoeren van willekeurige code met de rechten van de kwetsbare applicatie. De kwetsbaarheden zijn te misbruiken door malafide bestanden aan te bieden aan de ASP.NET core applicatie. Dit kan bijvoorbeeld de door file-upload-functionaliteit te gebruiken of door een email te sturen en de gebruiker te verleiden het malafide bestand te openen.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-0646 kan ook leiden tot het uitvoeren van willekeurige code onder gebruikersrechten. Om deze kwetsbaarheid te misbruiken moet een kwaadwillende specifieke input door de kwetsbare applicatie laten verwerken. Daarbij is het nodig dat er gebruik wordt gemaakt door de kwetsbare .NET functies.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact.

ASP.NET:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-0602onb.Denial-of-Service
CVE-2020-0603onb.Uitvoeren van willekeurige code

.NET Framework:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-0605onb.Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-0606onb.Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-0646onb.Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft .NET Core
Microsoft .NET Framework
Microsoft ASP.NET
Microsoft IIS
Microsoft Sharepoint

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-0602, CVE-2020-0603, CVE-2020-0605, CVE-2020-0606, CVE-2020-0646

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 27-03-2020 NCSC-2020-0033  
 
high
high
Signed-PGP →  
27-03-2020
high
high
NCSC-2020-0033 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met CVE-2020-0646 is exploit code verschenen. De kwetsbaarheid bevindt zich oorspronkelijk in Microsoft .NET Framework die door Sharepoint wordt gebruikt. Voor deze kwetsbaarheid in Microsoft .NET Framework is door Microsoft een patch uitgebracht op 14 januari 2020.

Een kwaadwillende kan hiermee op afstand willekeurige code onder de rechten van de applicatie uitvoeren op kwetsbare Sharepoint servers. Tevens is de verwachting dat een soortgelijke exploit ook zal werken tegen een kwetsbare IIS server wanneer de .XOML module wordt gebruikt bij een file upload functionaliteit.

Door het verschijnen van exploit code hebben wij de inschaling aangepast naar High/High.

  Versie 1.00 14-01-2020 NCSC-2020-0033  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0033 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.