Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-01-2020 NCSC-2020-0035  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0035 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft verhelpt meerdere kwetsbaarheden in de basiscomponenten van Microsoft Windows. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren, om een beveiligingsmaatregel te omzeilen, het verkrijgen van verhoogde rechten, een Denial-of-Service te veroorzaken, om gevoelige gegevens te verkrijgen of om zich voor te doen als een andere gebruiker.

De kwetsbaarheden in het Microsoft Windows Search Component krijgen een CVSS-score van 7.8. Deze kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om verhoogde rechten te verkrijgen op een kwetsbaar systeem. De kwetsbaarheden zitten in de Windows Search Indexer die objecten verwerkt in het geheugen. Door een onjuiste verwerking van de objecten kan een lokale geauthenticeerde kwaadwillende met behulp van een speciaal geprepareerd programma de kwetsbaarheid misbruiken.

Er bevindt zich ook een belangrijke kwetsbaarheid in Hyper-V. Deze kwetsbaarheid stelt een geauthenticeerde gebruiker op een virtueel systeem in staat om het Hyper-V host systeem te laten crashen. De kwetsbaarheid zit in het component dat verantwoordelijk is voor de inputvalidatie. Een voorwaarde om de kwetsbaarheid te misbruiken is het uitvoeren van een malafide applicatie in het virtuele systeem.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact.

Microsoft Windows:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-06085,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2020-06165,50Denial-of-Service
CVE-2020-06207,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06214,40Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2020-06247,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06357,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06447,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Media:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-06417,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-06075,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2020-06225,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2020-06427,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06435,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Subsystem for Linux:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-06367,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Common Log File System Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-06155,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2020-06395,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2020-06347,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows Search Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-06137,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06147,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06237,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06257,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06267,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06277,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06287,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06297,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06307,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06317,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06327,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-06337,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-06175,30Denial-of-Service

Windows Update Stack:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-06387,80Verkrijgen van verhoogde rechten
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

Microsoft Hyper-V

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-0607, CVE-2020-0608, CVE-2020-0613, CVE-2020-0614, CVE-2020-0615, CVE-2020-0616, CVE-2020-0617, CVE-2020-0620, CVE-2020-0621, CVE-2020-0622, CVE-2020-0623, CVE-2020-0624, CVE-2020-0625, CVE-2020-0626, CVE-2020-0627, CVE-2020-0628, CVE-2020-0629, CVE-2020-0630, CVE-2020-0631, CVE-2020-0632, CVE-2020-0633, CVE-2020-0634, CVE-2020-0635, CVE-2020-0636, CVE-2020-0638, CVE-2020-0639, CVE-2020-0641, CVE-2020-0642, CVE-2020-0643, CVE-2020-0644

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 14-01-2020 NCSC-2020-0035  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0035 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.