-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2020-0038
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1547, CVE-2019-1549, CVE-2019-1551,
         CVE-2019-1563
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200115
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat om toegang tot gevoelige
  informatie te verkrijgen. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-1563
  heeft een CVSS v3 score van 5.3 het betreft hier een Bleichenbacher
  padding oracle kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  SUSE 12:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2020
   /suse-su-20200099-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXh7sIU/4qUtG/lqjAQpDAwv+LazpY0v3VY+M00znGTlmq/xZ5Dk35tEr
p6J5Kx3QVF4Cd0T5Iot33pOi4TfSR4CaI7A5r1PVy1ZQJRpBzlRYo3BKu6Pf2nQz
w52yUJsO8NDqMQeFvA0MF+50AiDmx1pdCQeUXVrjp11lXWtUIvN5ObQXSDhHnaXH
AGT06C5fw/ae0n2j5Q5DsEbysfam1gare52m2OGdt9u4OODHIruspHBXaPMfUZhP
r/ljurr4WAoEmloQsWnlwdECmYa7mUI+1rT2VcawSO1rnvCfgAqYHTXJJQfp5HqB
tBXeJjOAL8bRUG+h0aQjzymqg9VN47BgJtNZpkVTcsWdd11blycxqK/NhsC+vz+d
CWuOFnGl1WgqrNAJdpwrjf6P/85JnyVAASOgMPD9ns1Yz79STlHFXVBA2oPOHYud
+12f3SzbiijPcwg2GKwEOoacWqIwcIzfcMVfrQCZkfTH6FBxdafUMZ2Q4fYlB1B4
QqZVi0FGxkTiTTVAuQf7ZfoWP5sQXBdf
=vvcP
-----END PGP SIGNATURE-----