-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2020-0038
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1547, CVE-2019-1549, CVE-2019-1551,
         CVE-2019-1563
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200116
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2019-1551 in OpenSSL. Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat om toegang tot gevoelige
  informatie te verkrijgen. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-1563
  heeft een CVSS v3 score van 5.3 het betreft hier een Bleichenbacher
  padding oracle kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-1551 te verhelpen in OpenSUSE
  Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de
  updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  Leap 15.1, CVE-2019-1551:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2020-01
   /msg00030.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  SUSE 12:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2020
   /suse-su-20200099-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXiA/Nk/4qUtG/lqjAQovFQv+LkDpQ2t6OmpEinkvBixPfbYTnMJNcDC/
NIEyhHf/IvI5q2+ybyHRwQOBEmW1Yhj3FmPaiMBSl4nFYabRuFIjdObUHGguqyR4
4seb97P1wmtLJtfZAnOl2kEZKzFRWlpv5ATfqEWRivwemP9FMd6HRQ2OBqnmEfdZ
HymfFdfxWn22M9Dy49SP3h1hQvkWs6olWfMqKW2H0xF3Y4/lhyugBz/nxxQaakIP
PNXw/b7kNiqoo5QpN738OxFjIoAgurYgmmNup3YxHxqsxw2m5z/YJFSTifH+gVeQ
agLOdB/ifagYJsjpUaKYCSv+1INn+RlEKRdgef2QYtCmIKV3wruM2XWYHN3oOhGe
/S3kbr7aYAHNz986Mpr+BNCsSUX/oYFhimjBvrEZda6E99I8JvymzzCuwPEIZAlN
FfWum27hsY/fyCe4fJvdz3KBaelos3XTqBQzi70xv6c+fbcgTE8uDVpB42IJnNw5
jEcTYuDLqpehZX4v8Fe6/IBDNBkhX0x5
=RnY4
-----END PGP SIGNATURE-----