-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2020-0038
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1547, CVE-2019-1549, CVE-2019-1551,
         CVE-2019-1563
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200320
Toepassing   : IBM Tivoli Common Reporting
         OpenSSL OpenSSL
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2019-1547, CVE-2019-1549 en CVE-2019-1563 te verhelpen in Cognos
  Business Intelligence welk onderdeel is van Tivoli Common Reporting.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat om toegang tot gevoelige
  informatie te verkrijgen. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-1563
  heeft een CVSS v3 score van 5.3 het betreft hier een Bleichenbacher
  padding oracle kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-1551 te verhelpen in OpenSUSE
  Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de
  updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  Leap 15.1, CVE-2019-1551:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2020-01
   /msg00030.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  SUSE 12:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2020
   /suse-su-20200099-1/

  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2019-1547, CVE-2019-1549 en CVE-2019-1563 te verhelpen in Cognos
  Business Intelligence. Voor meer informatie, zie:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6091228

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXnSzGU/4qUtG/lqjAQrUegv/cZoBOpncoFqq5a1LD+wXnGx/8rGJx6SL
lxVmFv0FfyAJ1w/rL6J+6WAvlGeMgFQYh3W0rpTeQ5aLlg3i9i4884t6DFU3SZPF
4Tutc95HopNwMVxBxsK4y1QIjjQpfYr6oELchNJKrOofmK6UapNRB6EZ/9/SL8r5
XfkdQz6gUxXQtTu69RgebdCeJLb69Z+4d8KeeKRUiZPdgEh45rev6X1uQoH/pYnF
ALNqVpmN6mZ6XzmjAKvkvbk/vcEjKDHR0y0+NmSZI+/QZVZzztNrRnD5IOLRaS1/
7omXQIHoAnmKpC0JkcHfa9hnRZIVL5kd+j3O2BgcCNoDbZhsikisc4ynZEwfq7WW
DX/sh/Wm3iO2tWWLD2NptVvY/iAz+EbC8pqC+x3Izz/53CQVVZ2G3ObHolkSeC+/
KSxIpg2aIyQ/AMKUDsRwiscoVClq8xyrpFFILg9TpjM0QSh3ndCgPuh6s2qc6NId
90F0m6RS/9SO7JO01fYaLLYIMDlxrMlW
=IkbA
-----END PGP SIGNATURE-----