-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Linux Kernel
Advisory ID   : NCSC-2020-0039
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-18595, CVE-2018-12207, CVE-2019-0154,
         CVE-2019-0155, CVE-2019-9456, CVE-2019-9506,
         CVE-2019-10220, CVE-2019-11135, CVE-2019-14821,
         CVE-2019-14835, CVE-2019-14895, CVE-2019-14901,
         CVE-2019-15030, CVE-2019-15031, CVE-2019-15213,
         CVE-2019-15916, CVE-2019-16231, CVE-2019-16232,
         CVE-2019-16233, CVE-2019-16234, CVE-2019-16746,
         CVE-2019-16995, CVE-2019-17055, CVE-2019-17056,
         CVE-2019-17133, CVE-2019-17666, CVE-2019-18660,
         CVE-2019-18683, CVE-2019-18805, CVE-2019-18808,
         CVE-2019-18809, CVE-2019-19046, CVE-2019-19049,
         CVE-2019-19051, CVE-2019-19052, CVE-2019-19056,
         CVE-2019-19057, CVE-2019-19058, CVE-2019-19060,
         CVE-2019-19062, CVE-2019-19063, CVE-2019-19065,
         CVE-2019-19066, CVE-2019-19067, CVE-2019-19068,
         CVE-2019-19073, CVE-2019-19074, CVE-2019-19075,
         CVE-2019-19077, CVE-2019-19078, CVE-2019-19080,
         CVE-2019-19081, CVE-2019-19082, CVE-2019-19083,
         CVE-2019-19227, CVE-2019-19319, CVE-2019-19332,
         CVE-2019-19338, CVE-2019-19447, CVE-2019-19523,
         CVE-2019-19524, CVE-2019-19525, CVE-2019-19526,
         CVE-2019-19527, CVE-2019-19528, CVE-2019-19529,
         CVE-2019-19530, CVE-2019-19531, CVE-2019-19532,
         CVE-2019-19533, CVE-2019-19534, CVE-2019-19535,
         CVE-2019-19536, CVE-2019-19537, CVE-2019-19543,
         CVE-2019-19767, CVE-2019-19966, CVE-2019-20054,
         CVE-2019-20095, CVE-2019-20096
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200214
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Oracle Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in SUSE Linux Kernel.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-14901 heeft een CVSS v3 score
  van 9.8 het betreft hier een remote code execution onder root
  rechten en een Denial-of-Service (DoS), de kwetsbaarheid bevindt
  zich in de Marvell WiFi chip driver.

Mogelijke oplossingen
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 en 7 om
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-17666 en CVE-2019-19332 te
  verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2020-5535.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  SUSE 12:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2020
   /suse-su-20200093-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkaIpU/4qUtG/lqjAQpaswwAm+MoRKssX038TNRlUrcYSQi+srzERDDJ
wrLfacsWgmVWL6PH6zzWqZhAUobfuaUjd+t5rj0/nqHOat8Xq5fy+dFi6e9GGhYL
NELDDGW0hk8oRU7jQyzhmK+l0ShUlHU7icD6TuqE2GD6RFl24XdW5CfANHCMQRCq
lG/gYBju6mpAbM+g0DcLt4TN1YZBNqGCfXdBU3X3tvsnsEl/ze/vMaIOg3gtIXpM
c77LAEVUapm//1tUkrmwClfvZJo9whaWT85XlTWAHW2zgSnhiMkGc85peIucB9fU
ybydytu2bFP0BIfc/LGEBQDSEG+YjjQtJDE/DOghGqmzKtKNx7ZrJ9C8uxaXVTa2
QgvRXMjvLayCS7JGnXKPmzud8i5Dl2byFr9QLzO+dJVeA9qOmsxOzAEvcRIphsDC
K4jrX8JMcrQ9sCHz8+jeImrfHWUsy+koIWjQQybQprW3CEDnJNsasPL/K7KjOA32
pCMeDL3IftKkDMTb07/ST8URkeNsfQq+
=RFAm
-----END PGP SIGNATURE-----