Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Fusion Middleware

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 06-05-2020 NCSC-2020-0041  
 
medium
high
Signed-PGP →  
06-05-2020
medium
high
NCSC-2020-0041 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Manipulatie van gegevens
 • Omzeilen van authenticatie
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in meerdere Fusion Middleware producten. Een kwaadwillende kan mogelijk de kwetsbaarheden misbruiken en de volgende categorieën schade toebrengen:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Manipulatie van gegevens
 • Omzeilen van authenticatie
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Identity Manager
Oracle Big Data Discovery
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition
Oracle Coherence
Oracle Endeca Information Discovery Integrator
Oracle Endeca Information Discovery Studio
Oracle Enterprise Repository
Oracle HTTP Server
Oracle Outside In Technology
Oracle Reports Developer
Oracle Security Service
Oracle Tuxedo
Oracle WebCenter Sites
Oracle WebLogic Server

Oplossingen

Oplossingen

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2017-12626, CVE-2019-0227, CVE-2019-10247, CVE-2019-12415, CVE-2019-1559, CVE-2019-17359, CVE-2020-2519, CVE-2020-2530, CVE-2020-2531, CVE-2020-2533, CVE-2020-2534, CVE-2020-2535, CVE-2020-2536, CVE-2020-2537, CVE-2020-2538, CVE-2020-2539, CVE-2020-2540, CVE-2020-2541, CVE-2020-2542, CVE-2020-2543, CVE-2020-2544, CVE-2020-2545, CVE-2020-2546, CVE-2020-2547, CVE-2020-2548, CVE-2020-2549, CVE-2020-2550, CVE-2020-2551, CVE-2020-2552, CVE-2020-2555, CVE-2020-2576, CVE-2020-2728, CVE-2020-2729, CVE-2020-6950

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Weblogic zit volgens shodan mischien soms aan het Internet, maar IIOP en T3 verwachten wij voornamelijk aan het LAN

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Ja, Remote root-shell
high
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 06-05-2020 NCSC-2020-0041  
 
medium
high
Signed-PGP →  
06-05-2020
medium
high
NCSC-2020-0041 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Er is Proof-of-Conceptcode verschenen waarin een onderzoeker de uitbuitbaarheid van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-2546 aantoont. Deze kwetsbaarheid bevindt zich in de management console van WebLogic Server welke onder normale omstandigheden uitsluitend via een beheeromgeving benaderbaar is. De inschaling van dit beveiligingsadvies wordt daarom niet aangepast en blijft MEDIUM/HIGH

  Versie 1.00 15-01-2020 NCSC-2020-0041  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-01-2020
medium
high
NCSC-2020-0041 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.