Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.14 18-11-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
18-11-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.14] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • Omzeilen van authenticatie
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Oracle heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java. Door deze kwetsbaarheden kan een kwaadwillende als malafide gegevens door een java toepassing worden gedeserialiseerd willekeurige code uitvoeren, toegang krijgen tot gevoelige gegevens of een Denial-of-Service veroorzaken.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

AIX
CentOS
Debian
Fedora
OpenSUSE Oracle Enterprise Linux
Red Hat Desktop
Red Hat Enterprise Linux
Red Hat Linux
SUSE
Ubuntu

IBM Java SDK
IBM MQ
IBM SPSS
IBM Security Access Manager (Tivoli)
IBM WebSphere Application Server
Oracle Java
Oracle Java Plug-In (alle browsers)
Oracle Java Virtual Machine
Oracle Java Web Start
RedHat Red Hat Network Satellite Server
SPSS SPSS

Oplossingen

Oplossingen

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:

CentOS 6 [Link]

CentOS 7 [Link]

Debian

Debian heeft updates van Oracle Java beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Strech) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

Debian 9.0 (Strech) [Link]

Debian 10 (Buster) [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30 en 31. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 30 [Link]

Fedora 31 [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in IBM WebSphere Application Server en AIX. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

AIX [Link]

IBM MQ [Link]

WebSphere Application Server [Link]

IBM SDK Java: CVE-2020-2590 [Link]

CVE-2020-2601 [Link]

IBM Security Access Manager [Link]

IBM SPSS [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2583, CVE-2020-2590, CVE-2020-2593, CVE-2020-2601, CVE-2020-2604, CVE-2020-2654 en CVE-2020-2655 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2583, CVE-2020-2590, CVE-2020-2593, CVE-2020-2601, CVE-2020-2604, CVE-2020-2654 en CVE-2020-2655 in Red Hat Enterprise Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat Enterprise Linux 7 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 8 [Link]

Red Hat Satellite 5.8 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12 en SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE 15 [Link]

SUSE 12 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2583, CVE-2020-2585, CVE-2020-2590, CVE-2020-2593, CVE-2020-2601, CVE-2020-2604, CVE-2020-2654, CVE-2020-2655 en CVE-2020-2659 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-13117, CVE-2019-13118, CVE-2019-16168, CVE-2020-2583, CVE-2020-2585, CVE-2020-2590, CVE-2020-2593, CVE-2020-2601, CVE-2020-2604, CVE-2020-2654, CVE-2020-2655, CVE-2020-2659

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Ja, Remote shell
medium
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.14 18-11-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
18-11-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.14] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM MQ om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-2654 te verhelpen.

  Versie 1.13 26-10-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
26-10-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.13] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor SPSS om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-2590 te verhelpen.

  Versie 1.12 17-08-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
17-08-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.12] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM Security Access Manager om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2590 en CVE-2020-2601 te verhelpen.

  Versie 1.11 06-08-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
06-08-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.11] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM SDK Java om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2590 en CVE-2020-2601 te verhelpen.

  Versie 1.10 18-03-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
18-03-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.10] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Satelite.

  Versie 1.09 26-02-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
26-02-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.09] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2583, CVE-2020-2593, CVE-2020-2604 en CVE-2020-2659 in SUSE Linux Enterprise Server 12.

  Versie 1.08 18-02-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
18-02-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor AIX.

  Versie 1.07 17-02-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
17-02-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2583, CVE-2020-2590, CVE-2020-2593, CVE-2020-2601, CVE-2020-2604, CVE-2020-2654 en CVE-2020-2659 te verhelpen in Debian 9.0 (Strech).

  Versie 1.06 10-02-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
10-02-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2583, CVE-2020-2593, CVE-2020-2604 en CVE-2020-2659 te verhelpen. Fedora heeft updates uitgebracht voor Fedora 30 en 31.

  Versie 1.05 29-01-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
29-01-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical en CentOS hebben updates beschikbaar gesteld voor Oracle Java.

  Versie 1.04 28-01-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
28-01-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
kenmerk CVE-2020-2583 CVE-2020-2590 CVE-2020-2593 CVE-2020-2601 CVE-2020-2604 CVE-2020-2654 en CVE-2020-2655 te verhelpen in OpenSUSE 15.1.

  Versie 1.03 24-01-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
24-01-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2583, CVE-2020-2590, CVE-2020-2593, CVE-2020-2601, CVE-2020-2604, CVE-2020-2654 en CVE-2020-2655 te verhelpen in SUSE 15.

  Versie 1.02 20-01-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
20-01-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Java.

  Versie 1.01 17-01-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
17-01-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle Linux en Red Hat hebben updates beschikbaar gesteld voor Oracle Java.

  Versie 1.00 16-01-2020 NCSC-2020-0051  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
16-01-2020
medium
medium
NCSC-2020-0051 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.