-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SpamAssasin
Advisory ID   : NCSC-2020-0084
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1930, CVE-2020-1931
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200205
Toepassing   : Apache Software Foundation SpamAssassin
Versie(s)    : < 3.4.4
Platform(s)   : Ubuntu

Update
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in
  SpamAssasin te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in SpamAssasin. De kwetsbaarheden
  stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat
  willekeurige code uit te voeren onder rechten van de applicatie. De
  aanval op afstand is aanzienlijk moeilijker uit te voeren dan een
  lokale aanval. De aanval vindt plaats door aan een
  rule-configuration (.cf) bestand malafide code toe te voegen.

  SpamAssasin stelt de volgende maatregelen voor ter mitigatie:

  * Gebruik geen rulesets van derde partijen
  * Gebruik geen sa-compile
  * Draai SpamAssasin niet onder een account met verhoogde rechten

Mogelijke oplossingen
  SpamAssasin heeft een nieuwe versie uitgebracht om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://lists.apache.org/thread.html
   /r6729f3d3be754a06c39bb4f11c925a3631e8ea2b4c865546d755cb0a@%3Cann
   ounce.apache.org%3E

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van spamassasin beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4615

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4265-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXjrO40/4qUtG/lqjAQpzjQv/eJS7xeKnVe4FYczcYayqvbHmJuVbb9fr
stRJZaXvxI8bAhb+03m0P5aIUyUt35/r/FKyqDoA+kFDY9eaI4XeoiZ6JzvgT+JZ
nSfq5GHfDXw7vl2hkHpmTIm0b+UsJNSc33TCSo+QUYih/HhwCWN89FGXwC2dPGP7
BqPMxgjD1xJdb5q609MPUE7fvQOxEtzslUGj1J3vvzIyr/DJ3L+rrruYdtxVGqwS
hw97aHCzI1He3Pxp3ZK/UHM94PLQsKdtjBAJ5uxoiYbLJ4pos5m1ThwT/kyzts8r
hSHpCdg947P1aPrY48B3oKl1NBa0bvpxhuoGivX1ny71T21TbxsqDb3s5ommg1in
L7gs6/1cjHFJbu9t7Cn2vVxFk0HPTZzSzg0ToimWcpC2uSzmDbGLohksMMPxuvuD
bmLMINeOuq4P8QChzBVtnp64EFbVmfBTXKn390LLNTIo4UCIawUdDu5dn1b2Ou+k
Rtb7WDNlFYKCAIZ+CgSsv2YmZ/gqEh6S
=rxEe
-----END PGP SIGNATURE-----