-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SpamAssasin
Advisory ID   : NCSC-2020-0084
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1930, CVE-2020-1931
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200406
Toepassing   : Apache Software Foundation SpamAssassin
Versie(s)    : < 3.4.4
Platform(s)   : Ubuntu
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. in deze update is ook de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2018-11805 verholpen. Deze is eerder beschreven in
  beveiligingsadvies NCSC-2019-0970.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in SpamAssasin. De kwetsbaarheden
  stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat
  willekeurige code uit te voeren onder rechten van de applicatie. De
  aanval op afstand is aanzienlijk moeilijker uit te voeren dan een
  lokale aanval. De aanval vindt plaats door aan een
  rule-configuration (.cf) bestand malafide code toe te voegen.

  SpamAssasin stelt de volgende maatregelen voor ter mitigatie:

  * Gebruik geen rulesets van derde partijen
  * Gebruik geen sa-compile
  * Draai SpamAssasin niet onder een account met verhoogde rechten

Mogelijke oplossingen
  SpamAssasin heeft een nieuwe versie uitgebracht om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://lists.apache.org/thread.html
   /r6729f3d3be754a06c39bb4f11c925a3631e8ea2b4c865546d755cb0a@%3Cann
   ounce.apache.org%3E

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van spamassasin beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4615

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2020-04/msg00008.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4265-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXosgMk/4qUtG/lqjAQpx3Av+KW8XisH7IFaOEZl4faDAiUz8ZSLzV7ty
QzDoxA3BrVLi3ctIQet7BH5VkhUXb86iCW9Glfy4ywIneAXIXAfeC+Yh1q3eGFl+
a8sIs+LFlMvnqbbWtH8QB8En7gQ61Bl/43w0m4zbZYlKTFf03zhFgE9X9ulbZ1/O
mOPL6NZpmcVNQMtXr6F17yYZgsIvxUJHfVEqep/fmSJu2xbw4CU7t8ju8/mbd6vp
nRw1eJO0PoA0v/4PesyFsyCAi1tQJUTGk0CtP/P1oYoRSir1Y7VzDlCx835sbXSd
XPd2XZq/LzE4BI3O+5Ho2P2AcRWhh+Pn2PFcluhIf/R5OksKmxWMk0Tt2/YBrMH7
bfuHTOYMVb1KER3s0vTodX9r/kHfXBrXb+zRMqDEOWerroehA6c3lHZ1HalXS2iS
pUWXB+HjH6HWI7SUPHcIkZF0B+huJlZislgSW+owDdh3E4qH5aWvbnwGyvy01fBI
v9sa7qPUZjk1/Cn23cJNGgHsfAP1wQkz
=s3UT
-----END PGP SIGNATURE-----