-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SpamAssassin
Advisory ID   : NCSC-2020-0084
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1930, CVE-2020-1931
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20201105
Toepassing   : Apache Software Foundation SpamAssassin
Versie(s)    : < 3.4.4
Platform(s)   : Ubuntu
         OpenSUSE
         Red Hat

Update
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor SpamAssasin. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in SpamAssassin. De kwetsbaarheden
  stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat
  willekeurige code uit te voeren onder rechten van de applicatie. De
  aanval op afstand is aanzienlijk moeilijker uit te voeren dan een
  lokale aanval. De aanval vindt plaats door aan een
  rule-configuration (.cf) bestand malafide code toe te voegen.

  SpamAssasin stelt de volgende maatregelen voor ter mitigatie:

  * Gebruik geen rulesets van derde partijen
  * Gebruik geen sa-compile
  * Draai SpamAssasin niet onder een account met verhoogde rechten

Mogelijke oplossingen
  SpamAssasin heeft een nieuwe versie uitgebracht om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://lists.apache.org/thread.html
   /r6729f3d3be754a06c39bb4f11c925a3631e8ea2b4c865546d755cb0a@%3Cann
   ounce.apache.org%3E

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van spamassasin beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4615

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2020-04/msg00008.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8 voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-1930 en
  CVE-2020-1931. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:4625

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4265-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX6O8LU/4qUtG/lqjAQrHygv+IeWzksaZS97R3YUHcnNvfccCgiHvnz1N
L5RkPWlQAnf34rnALeBoRu1AaSe9JyJ0NhPdpW3Es44AoZUD22uo2MlhXkUgSMW0
Xpdfg6k9F5PdVh2zSMgp+pqzGMTPFXbYxwNkJPV4wBgZFt6XzXN2tklzABrcqvuN
W/QLLD5TyLOft7eZ6V64lMPcIbShj+a4Stf2/Kbe1meHerl9XnWCQSx1uAnIxqgp
Ou/4jiVs79uVSYEZgoIBy5yEXyQ2IRftAKQkzgQk+xLg1rhTw8j6hev+kq9n0hYP
clQO5Y0hmMe3Qd3MawH0qySxrXAms53GcFihYX/1hFZCJn466Wm0R/AqYZjocOF5
Ohhr9QqewMAVNdMOoaJgQdJ3+lN3H0DhkEjCTRTRSxO07+ndNcly9PVJfO2TvKJm
Ur2yGvr6OGuZfAduVmzVUrN5h08ZQENkorWTPiZgoFPymq+KJL4v6SpkYACLYB25
2OxrvE0iPWjpETRPyf66ihSAlxG/MQBb
=WDvh
-----END PGP SIGNATURE-----