-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in squid
Advisory ID   : NCSC-2020-0090
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12528, CVE-2020-8449, CVE-2020-8450,
         CVE-2020-8517
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200205
Toepassing   : Squid
Versie(s)    : < 2.7.STABLE9
         < 3.5.28
         < 4.9
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Squid hebben diverse kwetsbaarheden verholpen
  in Squid. De kwetsbaarheden kunnen door een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende op afstand mogelijk worden gebruikt om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, of toegang te krijgen tot geheugen
  en/of gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  Squid heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  versie 4.10. Voor meer informatie, zie:

  http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2020_1.txt
  http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2020_2.txt
  http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2020_3.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXjrO00/4qUtG/lqjAQr7gQwAng5ZO7Z/FkcQWPE+xqNFrzg6YX59LoPF
FOUkdt3DiezNIQr2k1OAeBySucXTzIvjzKcLiwv8vEtMIEcqtHTTH9NoWG4ouCUW
yFgSKWZdJP/KNEXQIOOrWTzNLTcqH59JowC2OLI7pmaWByUKB5VnmZJeahbX0zXx
LnoSkj7vvTTFSUIsulbbjVZy5YBby3LNmWomP/962//z882rtRiUkUNpQlue5ip1
4cPFqyln+za6PNzPSCwMGlnCvvY9kIsFhqiEhAEpbk7QVR+rXhK/BaziRpjL9/QB
GTjbzabWf04LPdr36KGAmSiGQZAj9ZZ1WslXAdTn7oCBbV8l8iU2ATEG3b15jpkQ
wjB2gzzAKN0sh5BqSCSJY7pO8Ljq4A0Gn36eNjEhm727KwTiTJsqlhBpF0JIoA7G
gx5Aw5m6Aiy1PM8iJWYtcLg0k9hlIzM79L1fR4AC0qyMK+UEQbyJCz5hccxqojXv
rwXa5ZIKMaAdBD2X7eeSqcBxPGEnyD+j
=Iu63
-----END PGP SIGNATURE-----