-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Squid
Advisory ID   : NCSC-2020-0090
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12528, CVE-2020-8449, CVE-2020-8450,
         CVE-2020-8517
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200221
Toepassing   : Squid
Versie(s)    : < 2.7.STABLE9
         < 3.5.28
         < 4.9
Platform(s)   : Ubuntu

Update
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in
  Squid te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Squid hebben diverse kwetsbaarheden verholpen
  in Squid. De kwetsbaarheden kunnen door een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende op afstand mogelijk worden gebruikt om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, of toegang te krijgen tot geheugen
  en/of gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  Squid heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  versie 4.10. Voor meer informatie, zie:

  http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2020_1.txt
  http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2020_2.txt
  http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2020_3.txt

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4289-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXk+DJU/4qUtG/lqjAQrh3Qv/Un9pzlxi8LRyDD7IOSqCJNZVASgtj27p
ZOc73dgAWPUNrrkTGGjgX+KkjfDtdCFLskmaa195ZhTzh8OfIf5er1y7ZzjAKChk
AHDVfYpxyQxKtWdSAsSdfeFd8tVpjXgybNcdpWEsmOeUAbEcW6HJsqj31KIxDcBb
H4J7Z/ZEodVKy3HMSBk7Fx5/5YLCDK4/UgvFCoJU9QJnbKeMcsMJOv2wjB2boEjJ
Uw5hXWbnwgxwwDC7JlBXMLiGz3x+ZHVTiOQgqo1gBhLUq2vS4OQYAQUwrioZcYNZ
2uHTm8IghzYZ2S6gzczfodurWm/l7LDszv1aoA4HQOYgLtqZMhUhKZmjD6i3Wy8M
838VwcMkE/2SNgxX373z7o8SX0WGbAm2NukefK50w65U1FgrZaF3lpwlq2xKamjl
LAssuOT0tiW0BDbtlIZDfSDbN8MezLVCX/ESIwNgZd86K7uVrOjMg1UeyBMCRfiu
cYv5WCihkoC3Uc2fovdtLmRe7+ko4JfY
=b0Yw
-----END PGP SIGNATURE-----