-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Squid
Advisory ID   : NCSC-2020-0090
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12528, CVE-2020-8449, CVE-2020-8450,
         CVE-2020-8517
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200227
Toepassing   : Squid
Versie(s)    : < 2.7.STABLE9
         < 3.5.28
         < 4.9
Platform(s)   : Ubuntu
         SUSE

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SUSE Linux Enterprise
  Server 12-SP5.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Squid hebben diverse kwetsbaarheden verholpen
  in Squid. De kwetsbaarheden kunnen door een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende op afstand mogelijk worden gebruikt om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, of toegang te krijgen tot geheugen
  en/of gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  Squid heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  versie 4.10. Voor meer informatie, zie:

  http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2020_1.txt
  http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2020_2.txt
  http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2020_3.txt

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2020
   /suse-su-20200487-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4289-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXleYNk/4qUtG/lqjAQrOcQv9G5FpJABuG+XsLIpc9I4frX4l+hwK3O3M
CmD7jFp3zLqKNeogORd1La6DB83U6+Ti3kqMjWs+rSJpBNf1UAmqi/1gBXHItOfy
+ne1DmpUKYDXSV2SABwWaU1Hc7oIB5G5V8/28z1awD1KyBEzx6d5d0S5G8TLCOI1
pT3JOd9/cmbL74WMv7oo/rJA2e1NGMT+vMo55gzi1F5whuBrKyP3Rz/Qg/l/yaAT
Fdl2ZcMRKS/Tio3vm6qL/lBeNy/acZ6KVKsehw9shA4LlBtaycxXJ+INMNCjOqC6
ibpVFIIB1HQRV/Vni//cPQ1Ix9NE9rnPFqjxLI1xGmFDGwitwQH/m2/CGP6rq4RW
+7eOVyyWAodkuhLHU/BR9clU22DnsC8PAEAexOMmO4tB2EbCK9xL3yMrwtKnW3FI
fNzqUm8geUxNkG8GMHZDrDXALVeBp1CgJYC0adeo8U0y2ntL1Tv8vHxS9tTtSwLz
Zy5LFLLfqG2h9MVpXhYHw1TfedIyrdeU
=oXWK
-----END PGP SIGNATURE-----