-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Squid
Advisory ID   : NCSC-2020-0090
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12528, CVE-2020-8449, CVE-2020-8450,
         CVE-2020-8517
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200306
Toepassing   : Squid
Versie(s)    : < 2.7.STABLE9
         < 3.5.28
         < 4.9
Platform(s)   : Ubuntu
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Squid hebben diverse kwetsbaarheden verholpen
  in Squid. De kwetsbaarheden kunnen door een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende op afstand mogelijk worden gebruikt om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, of toegang te krijgen tot geheugen
  en/of gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  Squid heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  versie 4.10. Voor meer informatie, zie:

  http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2020_1.txt
  http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2020_2.txt
  http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2020_3.txt

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2020-03/msg00045.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2020
   /suse-su-20200487-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4289-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXmIjzU/4qUtG/lqjAQqfgAwAkgrZBroFk8nXbdwnQA6pfN4ZaU32HvHI
WJw/vc6wopdi0qyyJpQ/8hIVynvx4/Rnl7zI4czSUKJaBr4i009wejrgBsknfwgR
qE8RJuM8aou+v818OtRrOtrkoC4qCEX7X3qwgzBGH3hoGVvSskcunUZdPcaSWpah
0MGfwOwYgTCDfVE7GFrt7YAcajr0GGews4RVsgIgIe/hE+2/1TOLnmVNtaTMSGkF
9yL7LkiY0ZL7Amv1c1sGqsrf60j3y2s8sElRUvwPItZPKNAb/KeIwgKiy2DF/HmR
5DuqibRjnUTDX3Z/RFnq+4NJUZn2f3fZQ+25rQ+eeca/jpOGW9db5e4eAH21i6el
UTOAKdsWQPd1oTcY0vaZ0O3HxmUHJlWEjpzMPfUuGZZx++KJGaUE20QYYf/OF8xy
D0ORfqf1HgiEN+hutuwsX3MS2utFWZ/KgYpDdM68tvijdItPRm5fTt4UN2N6Tq9+
4Yn/wUKVZv5ghYG47p6qIiK4+uAXD/W2
=4pmJ
-----END PGP SIGNATURE-----