-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in de IBM Java SDK
Advisory ID   : NCSC-2020-0091
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-4732, CVE-2020-2593
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200205
Toepassing   : IBM Java SDK
         IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de IBM Java SDK. De
  kwetsbaarheden stellen een lokale geauthenticeerde kwaadwillende in
  staat willekeurige code uit te voeren onder rechten van de
  applicatie en om systeemgegevens te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/1289194

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXjrOy0/4qUtG/lqjAQpy+wv7Bv/9nZV9E2m4c3LhyF+u300hruPTJGhI
jhS5P80jzlupizpis94+05v89W3rkRDqSrUT3tbAXpdcGeJC5UVtjLAiRMA6fS9b
gfMPFjqZAEDJkPiPNFa/uoN1l7fH+wNyAKoEU9k8N5EHMELuL6TjqXcETfSVqmmI
DGQ+0Lxd7dL4uirFYNzk14tbZUWTalZ7ToBd7AK3sN1cP8vsm9JRyJ46oVh7/UYJ
5LKMEVNUQH34HBlwOampgWSt/QmtWPrPGIjE4gCMF+jW9D723MLE4qPr7nQrNmQY
DTWoT/k2KhEdJzBB96lY+LpvXN5RC8JLHV1dMPHzynbP7thxC1l8Yd/KURo3GrlE
atPTIPFDNxDKRBOeTUVbscnAe0tZrc+fLIXF4hrZafUXNSGl42mUvF1cRnGcW1CJ
jIhaWrVcts/kTEiZUvWlfCIHnb/RbVHIGsI8ReuJeRrMC+m9cOhsv4OeNzlDTavl
5lac6ciY6q8tkWbop1xKp2X80AYlau6d
=0uT4
-----END PGP SIGNATURE-----