-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in IBM producten
Advisory ID   : NCSC-2020-0091
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-4732, CVE-2020-2593
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200213
Toepassing   : IBM Java SDK
         IBM Tivoli Directory Server
         IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in IBM producten. De kwetsbaarheden
  stellen een lokale geauthenticeerde kwaadwillende in staat
  willekeurige code uit te voeren onder rechten van de applicatie en
  om systeemgegevens te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Java SDK en WebSphere Application Server:
  https://www.ibm.com/support/pages/node/1289194

  Tivoli Directory Server, kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-4732:
  https://www.ibm.com/support/pages/node/1910955

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkVstk/4qUtG/lqjAQpxRgv9FmS5KpiXHIAbbipmioR4QGlfSq+cN4Dp
hgKG90wpRHba5/1YQWJUUYd7YajqCYYa1wuIrYUrpkyCEBXRXC633+ASKDYvSoTM
pUaIRs/DEL3txnDKbDMdrSNtIGkfnb17iTT5bfX6NRFjw6NCPXVYQ2n1U8H51lBw
XNbuyFK+4lTXYAykRgnDHoWbbBVrUtDQAofqatUQblyTgPR6gfqvUFDjtjmIfHmP
+TICJ7Xm/QU5ml2Qm8NeNZz9tBEUHfca0WHFz5lVl4dNUkEQGzLvPA50eezmXnGs
FzxvKLaKTzebFqLiGg7UZADEk2669gpl2GjwTQFi/ZjLXjRHN2ukwiqp91oN0LmM
PLsJQUztVbMmPpS3YdVCf2SH6LrjwMsHwdBowOxxm0Hd9e3VnP/7OyTkyRxg/RET
hnOO3wLb/sNq68j7GkS52f5CzXwGP8w+K4Epq/3dAsuXxDT1IDXZK6G2p0efoXSZ
YpYQI5vxvqqpnAtAfqB7y/hj3KtRwVnT
=AZQc
-----END PGP SIGNATURE-----