-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in libexif
Advisory ID   : NCSC-2020-0099
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9278
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200207
Toepassing   : libexif
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian Linux

Beschrijving
  Debian heeft een kwetsbaarheid verholpen in libexif. Deze
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om met een speciaal
  geprepareerd image bestand willekeurige code uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van libexif beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4618

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXj1N80/4qUtG/lqjAQrlIwwAqYPFW39I7JCTuwiDMk23VlOP/ViRvZ5A
s13YsEsbTlwzxiaH31pigvD96wZXKLcHLky4+fblDe68Bz7pvmmLcPFkvEhw3P3m
88S7x86uCQeHZ6s5Nvnla+V0eQ4hKsO8egLTMiiq6H9qzCHKnSa+njQgkLSptfaA
jU9EKxZfYzVvJ7pSPe69FBy6wz2arBkruvRSboNRskoPZF1bGdI2/rWFcx6QLTxu
v5UU5KOdj7mZOa8L52gJGjG3EpnOKcrEqmHUSqJpE2EIth1J6CZpwFGGUBcVvpxR
7Cc1GJGmd1y4rXiTS+tOzTbAbfnG0Fjn1Yz5N4kgutzE+H8dqq4bAVOSj8eV6EK5
M8Z8MiWXBzmmUSfTS9kpKLFf0tuSKqUsOhU7kQw3RPtFpzjN0s0Ch5f4+zIJLpB+
7X8yDmpK423jOoT88QBJNFsqvY2mfUMTlWrzt0na/JSD4tDqteoV6qCpzJlsov0S
TS/lRFQ9uFJXXDmPXV21DZfm7jjWH9WN
=KBmv
-----END PGP SIGNATURE-----