-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in libexif
Advisory ID   : NCSC-2020-0099
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9278
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200212
Toepassing   : libexif
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Ubuntu

Update
  Ubuntu heeft updates uitgebracht voor libexif om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-9278 te verhelpen. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Debian heeft een kwetsbaarheid verholpen in libexif. Deze
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om met een speciaal
  geprepareerd image bestand willekeurige code uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van libexif beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4618

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 19.04 en 19.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4277-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkP0h0/4qUtG/lqjAQrOcwv/eY8YL3W1oiY18v2OjEMn6NqMAdezAdLj
5QCzmuwo1eHVDOjfKMCHXdC5gH6/ZqQFXrlDO6v+l4MPSkyrnHLeAnyj8H+yHe4/
2mh3ULkNJUts6ZLqeaL+lkuBuBU5cVrpu3aTaS+IjLmafENtNiCIazmJ7THqH7r0
T8sydTnBsv+afx8rCLQSZZj4urcTj76nj3G/bY64Vl7xY95QeB7IM08+ILVoGVJ3
nFocQCg+m+FILT4NjbvViO+r39YqKDFD/nAMt8bgmVfqIDeyqbDCcuv5IsVYuIzO
K+oWBtVPLiTTbvxBD/0ST5X3xNMCyE9BCpMgEO6T0ZN2DPh+XLfvXhcTW/ECg29U
ohdzDWmdF0rxxTLpFcoeQagg92dsZflx+IaaczG3blaqt+Wm+Zv7WlT0g/DNF/GJ
ZULlGevj1eVsHFOElo28Gb3uTe7+XEN9winxiTXK2SEEu3W0tgRHvgCCBG93Dl+A
Qd8PilS4byR/IEu8LsJGzXY8NsfTnPJc
=e4jD
-----END PGP SIGNATURE-----