-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in systemd
Advisory ID   : NCSC-2020-0101
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1712
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200207
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Beschrijving
  Er kwetsbaarheden verholpen in systemd. De kwetsbaarheden stellen
  een lokale kwaadwillende in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken met mogelijk uitvoeren van willekeurige code ten gevolg.
  Tevens zou een kwaadwillende verhoogde rechten kunnen verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-February
   /013770.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4269-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXj1oI0/4qUtG/lqjAQpKVAv/QMa4+neNm8Apx6jas1eaDnrL5WEU2Qc1
oQ7jFFPC1VB4VhMau16o3ljI+mjf359djNlb7rJ9+Q82H73K2Ckp6dwpWbUxs3ii
eznoz2N5ITpgthi1wAjueyMQGkWtRZK6saigC68xSmUmqmXICY0ZGLnS9b8D2DU4
rSBimWQYZdIm5ZPvXlyNaWvK4kjVC4/xulXzAoUGIHgfq5bOOVKSuIRieh0iAQ9I
S9REuNQAsdXHclUGf6cIGD1cEDoWUE9xo0pduJD4XyDEYwfc983RnyIUp4nZBcE2
beHH9D/gI9aNLY43QXb8xYBtw48p7UVwejRiBhmtrffbE7sy3zr1racknYuvSuZM
nNt+oj9R69/A0jor+7mqyTNqLZnu/f0smVrt1CFi0+FabUg0RZx2/4gfJLnKuVtg
513/Z1P5530yiCQZkkVQYx5VSYwTG/Zt3aCJCm/41qBPJa69EicaQuSiW6UcYInh
YhFbzYHeYuQPYsvXKmF7L2tQ8HRexIXy
=eMtu
-----END PGP SIGNATURE-----