-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in systemd
Advisory ID   : NCSC-2020-0101
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1712
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200212
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor systemd. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in systemd. De kwetsbaarheid stelt
  een lokale kwaadwillende in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken met mogelijk uitvoeren van willekeurige code ten gevolg.
  Tevens zou een kwaadwillende verhoogde rechten kunnen verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2020-02/msg00055.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-February
   /013770.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4269-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkQfKU/4qUtG/lqjAQp58Qv/X16bFDtbqSgLUcYhRML8vcfbvTNyxKg9
pjYhkoI3Zr5yHI+LhicVJyXy3h8vZSiQ8yePW9pL67jAXMtiwjR8rnCckL3CKQrm
QPxcRWHHDoxzWtjNPd8RKa5Jtt90WSSdsEOk/ewe58riuUQILBE6Q23TmH4xhoWN
GPNnvT+aCa8B1rcCxVuo4bCYbEPhHkx1lACPhlIM8d2zpXNrGP06wIdMpjUo9Crc
98STkbG7RSs9JzbRRAbusfP8pp7TLFKoetx8gQwkWE3b54gp/JjLG2sd1mMV1urM
cgBYWWSvel3T7cyKXY2NUonlhDonwo3NF/WJya1nw6chOQVtqUy9f7iPD5q6wvHh
JnvoIE81TLUISLjDEdF4InjEvd+aneiYVKvDrZTjn1NccTeNrNuCv9ZMC07zXiOF
4Js5KSXZNgQwUPTk5L1IwPywJRktNNlAmAAQPyu4Rp0xw7hJ8wZcGQyJ0v+wyEq3
XEd9f8dEi5sm6kjMO6ryqW/zfq2Wge7T
=/Dg0
-----END PGP SIGNATURE-----