-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in systemd
Advisory ID   : NCSC-2020-0101
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1712
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200218
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : CentOS
         Fedora
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  Er zijn updates beschikbaar gesteld voor CentOS, Fedora, Oracle en
  Red Hat. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in systemd. De kwetsbaarheid stelt
  een lokale kwaadwillende in staat een Denial-of-Service te
  veroorzaken met mogelijk uitvoeren van willekeurige code ten gevolg.
  Tevens zou een kwaadwillende verhoogde rechten kunnen verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2020-February
   /035631.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 31. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /FOV6CXHBHDGVDF65X54DA4VS7R6R3XIM/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2020-02/msg00055.html

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELBA-2020-0333.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/security/cve/cve-2020-1712

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-February
   /013770.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4269-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkv9QE/4qUtG/lqjAQrqIAwAj/ZfQNPL0NXi8Sc5B+o061CaQuD/sVas
285t7rROqMw08JpwJOPXV3YTQUnp/mERSyZb6Yk23ZU4LmINT8uw6lfF7QRl/fBr
lYBf3Q1mPD5k2mHD3015ZRmNNU2j9QI2Navj388Sm46U2ltWlXV9/rTaIFKbk/7P
zgy4ZbJNqk30mrJqkJvCCLTDMAh/ur10jB75Y0S+ZE771K6Yjyj5Cl/5eAt0tJUK
C0HEXFU3byJytkdKN4vP5BtnirIK+Wxsmc8XERvxa/MQjL70pP+UwAKsmhu0nRr6
LCb6oSOLnqj1D+FibbpYuubjlo/eYnukyq0XbiFboXO6jFeAf8RCSRrCZZ9tCwI8
iU2+rhOfV5K7hemzyMtzxVVVqtyrSbVXA1+G7qBGhUOKTb4H1fcU81qrgla9R3ul
oooUajvI3tMMDHjEtGYsoD5ck6fZCkkTbFFZEevYlqzggp2xJJozsQBqx8sLoUhX
IClhX2H4QNcribMORd4kHD+LMK+9BEkS
=58fs
-----END PGP SIGNATURE-----