-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden in Qt 5 libraries
Advisory ID   : NCSC-2020-0106
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-19872, CVE-2019-18281, CVE-2020-0569,
         CVE-2020-0570
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200211
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Qt 5 softwarebibliotheek. De
  kwetsbaarheden stellen een lokale geauthenticeerde kwaadwillende in
  staat een Denial-of-Service te bewerkstelligen en willekeurige code
  uit te voeren onder rechten van de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4275-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkKZLU/4qUtG/lqjAQoaNAv/Qcj8GYecIITBv+Xv3GE3ecWp4pkTgxZX
8AziaIJvCpL/8PkXrLKBwnjwzFV5RSHyYPL1oUZF7Rck06XkBxz8sdvQGoT/I1ro
wkUZdB1LFjMOKL8k9oy+ok3Bwa35DbDd1eMIxhDUnV+yvcfbcWeVOR3pYAb+quvX
lT+l0V3ONwOPrdYUml50+/bAltcvLcp/lNPjisYCJr3e49LScbYMCg/R11SDtW/R
s466Yi91mdejERSDra+g+uNclyGslxnLVhpJO2hz8Mq+cUbsvKLy2SByHXn4IJ0y
aWNChQRkSgPvzny+LrzqqPbaSMSyZZEwZfKWZlFRB/ZkqDhqqDKOXpStG8CgoEOn
5cJk2upEOYjl68G+jKAhXUFPfi0Nc9RPPLEBitt8w+8lUwMYhA4zc9VC8ASe4McA
8MTPcBDpjpegMCnCfBZI8OkKYjQLr8+FQSrz5Ce6SR+6FWheKKVPnfqX/i4hS7EW
74O3GQIoDVdpRTlZ6V9X45OggqTP2Uis
=nbw2
-----END PGP SIGNATURE-----